Ekspertize

Zgodnje vključevanje ekspertov je pogosto ključ do uspešnega projekta

+ Požarna varnost

+ Tehnologija

+ Gradbena fizika

+ Trajnostna gradnja

+ Okoljevarstvo

+ Tehnično varovanje

+ Gradbena ekonomika

+ Revizije, recenzije

Pravočasno vključevanje ekspertov je bistvenega pomena pri načrtovanju investicijskega projekta. Posledično so vse odločitve v samem procesu zadostno podprte s strani stroke, da ob zaključku projekta vzdržijo brez negativnih presenečenj.

Pri iz različnih razlogov zaustavljenih ali nedokončanih projektih so ekspertna mnenja v primeru dvoma tisto orodje, ki predstavlja možnost ponovnega zagona in uspešnega dokončanja.

Nosilka licence DGNB Consultant:
Lucijana Radošević, mag.inž.stavb.

Imate na videz nerešljiv tehnični problem?

Kontaktirajte nas!