Novica

Newsletter: Metodologija in vrednotenje integralnih storitev arhitektov in inženirjev

22.05.2019

Odgovorno, od prvih zasnov do uporabe - to je temeljno načelo, se ga naše podjetje drži pri opravljanju storitev skozi vse faze od začetka do zaključka projekta.

Po sprejetju nove gradbene zakonodaje opažamo, da nastajajo pri investitorjih in tudi projektantih nejasnosti glede interpretacije zakonodaje ter tudi samega obsega storitev. Takšno dogajanje je pravzaprav običajno pri uveljavljanju novih pravil.

Kot eno izmed večjih podjetij za integralno projektiranje in vodenje izvedbe, smo pripravili sistematični prikaz obsega storitev s podrobno specifikacijo ter opisi poteka postopkov, opremljenega s sistemom vrednotenja storitev.

Sistem vrednotenja integralnih storitev arhitektov in inženirjev je osnovan na podlagi primerljivih in uveljavljenih standardov ter priporočil v Nemčiji (HOAI), Avstriji (HO-PS), Švici (SIA) in Veliki Britaniji (RIBA), ki so vsebinsko prilagojeni slovenski gradbeni zakonodaji in povzemajo aktualno slovensko in mednarodno prakso. Za naše podjetje predstavlja standard pri sodelovanju z investitorji.

Namen objave vrednotenja integralnih storitev arhitektov in inženirjev je uveljaviti celovit pristop, jasno definicijo nalog in obsega storitev. Naš cilj je tudi povečati odgovornost in preverljivost, kar posledično povečuje kvaliteto gradnje ter zmanjšuje investicijska tveganja na strani investitorjev.

Prepričani smo, da vam bo zbrano gradivo v pomoč pri vaših pripravah na bodoče investicije.

Za več podrobnosti vas vabimo, da obiščete našo spletno stran www.protim.si/metodologija-in-vrednotenje.

PROTIM Ržišnik Perc arhitekti in inženirji d.o.o.
Andrej Ržišnik, univ.dipl.inž.arh.
Direktor
T: (04) 279 18 00
E: andrej.rzisnik@r-p.si


Nazaj | Arhiv