Novica

Protim praznuje uradno že 15 let soustvarja sodoben življenjski prostor

Protim Ržišnik Perc  v nedeljo, 9. septembra, praznuje 15 let uradnega obstoja. V tem času se je kontinuirano razvil v enega izmed največjih svetovalnih in projektivnih birojev arhitektov in inženirjev v regiji.

Z uigranim timom preko 50 redno zaposlenih sodelavcev vseh ključnih strokovnih profilov projektantov in nadzornih inženirjev postavljamo v Sloveniji merila za celostno in integralno vodenje projektov. Pri tem je kakovostna in trajnostna realizacija projekta v okviru načrtovane investicijske vrednosti glavno merilo našega uspeha.

Dosežki zadnjih petih let:

  • Pridobili preko 250 gradbenih dovoljenj.
  • Izdelali preko 200 ha občinskih podrobnih prostorskih načrtov (OPPN).
  • V skupnem obsegu sprojektirali preko 180.000 m² objektov.
  • Sprojektirali preko 70 km infrastrukturnih vodov.
  • Izvedli revizije in recenzije za preko 1.500 stanovanj.
  • Izdelali projekte in vodili investicije pri opremi pisarn za več kot 1000 delovnih mest.
  • Ustvarili prostor za preko 2.000 delovnih mest v poslovnih in industrijskih objektih.
  • Izdelali za več kot 1000 ha zemljišč geodetskih načrtov, za preko 50 km komunalnih vodov, 25 zakoličb poslovnih objektov, 10 km komunalnih vodov ter več kot 150 elaboratov za evidentiranje v kataster.

Nazaj | Arhiv