Novica

Newsletter: Na Jesenicah odprli enega največjih in najsodobnejših urgentnih centrov

17.12.2015

Na območju Splošne bolnišnice Jesenice se je zaključila gradnja novega urgentnega centra, ki predstavlja enega največjih urgentnih centrov v državi. Novi urgentni center je zasnovan po Manchesterskem triažnem sistemu in z najsodobnejšo medicinsko opremo pomeni veliko pridobitev za gorenjsko regijo. Ob izgradnji urgentnega centra je bil izveden tudi nov centralni vhod ter dovozi do glavne bolnišnične stavbe, zgrajena nova vratarnica in endoskopski oddelek, v obstoječem objektu pa je bila izvedena celovita obnova. Celoten projekt obsega skoraj 5.000 kvadratnih metrov bruto tlorisnih površin, skupna vrednost izvedenih investicijskih del pa znaša 10 milijonov evrov.

Glavne pridobitve urgentnega centra so centralna opazovalnica pacientov, triažni prostor, reanimacijski prostor, prostor za urgentni CT, prenovljen operacijski blok z dvema operacijskima dvoranama, nov ambulantni trakt, prostor za dežurno pediatrično službo in sodobna medicinska oprema.

Arhitekti in inženirji iz podjetja Protim Ržišnik Perc smo pri projektu sodelovali v vseh projektnih fazah od ciljnega načrta (Masterplan) celovite prenove bolnišnice in idejne zasnove novega urgentnega centra, po principih integralnega projektiranja smo pripravili vse faze projektne dokumentacije (IDP, PGD, PZI, PID), pridobili gradbeno dovoljenje ter s projektantskim nadzorom spremljali izgradnjo objekta do uspešno opravljenega tehničnega pregleda in pridobitve uporabnega dovoljenja.

Urgentni center Jesenice sodi v mrežo desetih urgentnih centrov v Sloveniji, katerih gradnjo je sofinanciral Evropski sklad za regionalni razvoj z udeležbo iz državnega proračuna. Ključni dejavnik za zagotavljanje financiranja projekta je bil doseganje predvidenih rokov in stroškov tako v fazi projektiranja kot v fazi izgradnje. Te cilje je bilo zaradi zagotavljanja nemotenega obratovanja bolnišnice med gradnjo in zahtevne izgradnje ob obstoječem objektu moč doseči le z integralnim projektiranjem in skrbnim nadzorom projektantov vseh načrtov v fazi izvedbe.

Protim Ržišnik Perc arhitekti in inženirji d.o.o.
Direktor:
Andrej Ržišnik, univ. dipl. inž. arh.

Vodja projekta:
Vid Ratajc, univ. dipl. inž. arh.
E wje/sbubkdAs.q/tj
M 040 348 564


Nazaj | Arhiv