Novica

PROTIM Ržišnik Perc partner KOC INOVATIS

09.10.2019

Septembra je Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad RS podprl tretjo generacijo kompetenčnih centrov za razvoj kadrov KOC 3.0 za obdobje 2019 - 2022. Med izbrane se je uvrstil tudi KOC INOVATIS - Kompetenčni center za razvoj kadrov za inovativne stavbe, v katerem kot eden izmed 28 partnerjev sodeluje tudi Protim Ržišnik Perc.

Projekt sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

Rdeča nit področja, na katerem delujejo partnerji, je trajnostna gradnja. Ta predstavlja kompleksen proces, ki terja veliko znanja in povezovanje več sektorjev. Podvržena je številnim spremembam (razvoj novih tehnologij in digitalizacija, napredne tehnologije in materiali, odzivnost, varnost …), kar je poseben izziv za zaposlene.

Ključni namen KOC INOVATIS je razvoj kompetenc zaposlenih v partnerstvu ter krepitev povezovanja in izmenjave dobrih praks med partnerji. Rezultat bo večja konkurenčnost ter inovativnost podjetij ter bolj usposobljeni zaposleni.

Za podjetje Protim Ržišnik Perc sodelovanje v partnerstvu KOC INOVATIS odpira nove priložnosti in nam omogoča nadaljnji strokovni razvoj kadrov ter še večjo strokovnost in konkurenčnost na področju storitev arhitektov in inženirjev.

 


Nazaj | Arhiv