Novica

Arhitekturni natečaj 2009

17.11.2009

Natečajna komisija je za drugonagrajeni Poslovni center Cubis zapisala (citirano iz poročila ocenjevalne komisije):

"Natečajni elaborat Poslovni center Cubis predstavlja realizirani poslovni objekt namenjen skladiščenju, obrti, storitvam, gostinski, trgovski in poslovni dejavnosti. Raznolikost funkcij v tem, več kot 100 m dolgem objektu, je s smelim arhitekturnim pristopom prikrita. Tako avtor z rešitvijo izpostavljenih vhodnih delov objekta, ki jih tudi raznoliko, prepoznavno obarva, vizualno in funkcionalno relativizira izjemno dimenzijo vhodne, cestne fasade. Izrazna govorica je govorica poslovnih objektov, ki jih, z že poudarjenimi izzidavami, kvaliteto in proporcionalno uspešno pretvori v sodobni, prepoznavni in oblikovno prečiščeni objekt. Te kvalitete je žirija nagradila z 2. nagrado."


Nazaj | Arhiv