Novica

Občina Šenčur spada med najbolj podjetniške občine na gorenjskem

05.04.2006

Profit, sreda 5. april 2006

Občina Šenčur meri 40 km², v njej pa živi več kot 7500 prebivalcev, kar pomeni, da gostota poseljenosti kar dvakrat presega gorenjsko in slovensko povprečje.

Šenčur - Število prebivalcev se večinoma povečuje zaradi priselitev. Občina ima zaradi dobrih prometnih povezav ugodno prometno lego, ki je lahko pomemben razvojni potencial, in je zelo ugodna za poselitev in gospodarski razvoj. Večina delovno aktivnega prebivalstva je zaposlena zunaj domače občine, kar je posledica bližine privlačnejših večjih zaposlitvenih središč, kot sta Kranj in Ljubljana. V zadnjih letih Šenčur beleži rast števila delovnih mest, še zlasti na račun prihajajočih uspešnih malih podjetij v poslovno - obrtno cono. Izobrazbena struktura prebivalcev Občine Šenčur je v primerjavi s slovenskim povprečjem nizka.

V Šenčurju je danes razvita predvsem obrtna dejavnost. Občina v primerjavi z Gorenjsko in deloma s Slovenijo izkazuje nadpovprečno število podjetij na 1000 prebivalcev, kar je med drugim tudi posledica odpiranja površin za razvoj poslovno - obrtne cone. V občini prevladujejo mala podjetja; aktivni sta dve veliki podjetji (ARC Kranj d.o.o. in KŽK, d.o.o.), srednjih podjetij ni. Več kot 40 odstotkov vseh podjetij je lociranih v naselju Šenčur. Prevladujoče panoge so trgovina, predelovalna dejavnost in gradbeništvo. Turizem in gostinstvo imata v občini tradicijo, a sta danes gospodarsko manj pomembni dejavnosti, saj ta panoga zaposluje le približno sedem odstotkov vseh zaposlenih. Zaradi povečevanja prometa na brniškem letališču in povpraševanja poslovnih gostov se število namestitvenih zmogljivosti in prenočitev v občini z leti povečuje. Turistične točke v občini, kot so območja naravnih vrednot (kanjon reke Kokre, Trbojsko jezero), so privlačne predvsem za enodnevne obiskovalce.

Slavka Zupan pravi: "Lahko rečem, da je Občina Šenčur ena najbolj podjetniških občin na Gorenjskem, saj se je z načrtnim razvojem poslovne cone ob eni najprivlačnejših lokacij, med avtocesto in brniškim letališčem, število podjetij in delovnih mest v občini v zadnjem obdobju precej povečalo. Ocenjujemo, da bo razvojna os med Ljubljano, letališčem, Šenčurjem in Kranjem v naslednjih letih ena najbolj dinamičnih v Sloveniji. Pričakovati je nadaljnji razvoj mednarodnega letališča tudi v smeri sodobne logistične dejavnosti, kar bo vplivalo na razvoj celotnega območ-a."

Obrtno - poslovna cona Šenčur leži ob avtocesti Ljubljana - Jesenice in ob glavni vpadnici v Kranj iz smeri Brnika. Od letališča in od Kranja je cona oddaljena tri kilometre, od Ljubljane pa 15 kilometrov. Je sodobno organizirana obrtno - poslovna cona, opremljena z najsodobnejšo telekomunikacijsko in informacijsko tehnologijo. Občinski svet je lani prižgal zeleno luč za novo poslovno gradnjo v Obrtno - poslovni coni Šenčur. Gre za skupaj dobrih pet hektarov veliki in nepozidani območji, na katerih bo 15 vlagateljev zgradilo 17 objektov. Pridobili so tudi že gradbeno dovoljenje za gradnjo komunalne infrastrukture. Obrtno - poslovna cona naj bi bila nazadnje velika 12 hektarov. "Ugotavljamo, da v občini obstajajo potrebe in možnosti za dodatno pridobivanje kompleksov in zemljišč za poslovno dejavnost. Praksa kaže, da je Šenčur zaradi lokacije zelo zanimiv za vlagatelje, kar bomo poskušali čim bolj izkoristiti. Rast obrtno - poslovne cone pomeni dobro osnovo za gospodarski razvoj občine, kar bo prineslo tudi nova delovna mesta", pravi župan Miro Kozelj. Predvideva se, da bo zaradi novih objektov in dejavnosti v coni zaposlitev našlo od 300 do 400 ljudi, že zdaj pa je v njej in družbi Ržišnik Perc zaposlenih približno 300 ljudi. Miro Kozelj še dodaja, da je bilo lansko leto uspešno, saj so med drugim odprli zbirni center za ločeno zbiranje in začasno hranjenje vseh vrst odpadkov, zgradili šolski prizidek, obnovili Kranjsko cesto v Šenčurju in uredili središče Šenčurja. Sprejet pa je tudi že lokacijski načrt za šenčurski del stanovanjskega območja Voge, tako da morajo zdaj lastniki zemljišč le še počakati, da občinski svet sprejme program opremljanja, in gradnja okoli 45 stanovanjskih hiš se lahko začne. Območje Voge je sicer že dolgo namenjeno poselitvi. Sodeč po lokacijskem načrtu, bo tu lepo urejeno stanovanjsko območje, saj gre za enotno naselje, ki bo povsem spremenilo videz tega dela občine. V še ne sprejetem programu opremljanja ocenjujejo, da bo gradnja komunalne infrastrukture za 2,7 hektara veliko območje Vog stala približno 180 milijonov tolarjev.


Nazaj | Arhiv