Novica

Prednosti BIM-a spoznali tudi naročniki!

06.07.2016

BIM (Building Information Modeling) predstavlja najnaprednejšo tehnologijo, ki povezuje področja projektiranja, gradnje, nadzora in vzdrževanja objektov. Tega se dobro zavedamo v podjetju Protim Ržišnik Perc d.o.o. in tako že od samega začetka v ta proces vključujemo vse udeležence, ki so potrebni za kakovostno pripravo informacijskega modela (3D, 4D in 5D). Z uvedbo BIM v naš proces dela bistveno dvigujemo kakovost integralno pripravljenih projektov.

Pri projektu kompleksnega industrijskega objekta smo z BIM modelom že v fazi umeščanja v zahteven teren optimizirali investicijo. Na ta način smo investitorju nazorno in v realnem času prikazali profile izkopov s točnimi količinami za posamezne variantne rešitve in tako s konkretnimi podatki omogočili izbiro optimalne rešitve.

BIM nam omogoča:

  • nadzor investicije od začetka projekta do izgradnje in po njej,
  • obvladovanje kakovosti projekta v vseh fazah gradnje in
  • nazoren prikaz funkcionalnih, oblikovnih in izvedbenih rešitev s finančnimi in časovnimi kazalniki.


Nazaj | Arhiv