Novica

Newsletter: Projektiranje BIM za učinkovit ter transparenten razvoj in vodenje gradbenih investicij

15.12.2016

V PROTIMU tudi letos uspešno nadaljujemo z integralnim projektiranjem investicijskih projektov naših naročnikov od zasnove do nadzora izvedbe. Celostni pristop pokrivanja vseh faz od začetka do zaključka projekta je ključni pogoj za stroškovno obvladovanje investicij in optimizacijo stroškov v življenjski dobi objekta.


V letošnjem letu smo postavili sistemske temelje za informacijsko modeliranje gradenj BIM (Building Information Modeling) v vseh naših strokovnih disciplinah: od masterplana do gradbišča in naprej v facility management. Projektiranje z BIM modeli že v fazi načrtovanja zagotavlja transparentnost ter omogoča aktivnejše vključevanje investitorjev in uporabnikov. BIM strukturira in koordinira interdisciplinarne procese, kar omogoča zniževanje stroškov in preglednejši nadzor projekta. Pomembna prednost v BIM-u pripravljene projektne dokumentacije je tudi bistveno hitrejša gradnja.


Leto 2016 zaključujemo s številnimi uspešno izvedenimi projekti na področju industrije, trgovine, prostorskega in infrastrukturnega načrtovanja ter interierja. Izdelali smo ciljni načrt (masterplan) za nove proizvodne lokacije NOVA LAMA in LIP BLED, za proizvodni podjetji ELTAS in VITLI KRPAN smo zasnovali novogradnji, pripravili projekt in pridobili gradbeno dovoljenje za 90 oskrbovanih stanovanj na Bledu, izdelali OPPN za KAMP PERUN v Lipcah pri Jesenicah in načrt ureditve fekalnega kanalizacijskega omrežja v Mostah pri Žirovnici. Poleg tega smo pripravili več zanimivih interierjev. Na področju zagotavljanja celovitih storitev arhitektov in inženirjev delujemo že 25 let in nenehno rastemo.


Nazaj | Arhiv