Novica

Poslovna cona prihodnje leto

22.02.2008

Žirovnica – Nekateri žirovniški podjetniki že težko čakajo gradnjo obrtno-poslovne cone v Mostah, saj zdaj v njihovi občini ni na voljo večjega poslovnega kompleksa. Nekaj podjetij deluje v nekdanji Planiki, preostala pa so stisnjena v naseljih in garažah. Župan Leopold Pogačar je pred časom napovedal, da bodo prve gradnje v poslovni coni v Mostah, ki se bo razprostirala na devetih hektarih med avtocesto in regionalno cesto, možne že letos, a sedaj kaže, da bodo graditi najverjetneje začeli šele spomladi 2009. »Zavleklo se je zaradi navadnega netopirja, ki živi v Zasipu. Obrtna cona namreč pade v vplivno območje Nature 2000 in tako je bilo treba narediti dodatno študijo, kako bo cona vplivala na njegovo bivanje. Ministrstvo za okolje in prostor je okoljsko poročilo potrdilo šele pred dvema tednoma,« je povedal Pogačar in dodal, da zdaj ne pričakujejo več večjih ovir na poti do obrtno-poslovne cone.

Občina pri pripravi in izvedbi cone sodeluje s šenčurskim podjetjem Protim Ržišnik Perc, ki je doslej odkupilo devetdeset odstotkov zemljišč, ta čas pa pripravlja občinski lokacijski načrt. »Marca načrtujemo javno razgrnitev sprememb družbenega plana, konec junija pa bo odlok najbrž obravnaval tudi občinski svet. Spomladi 2009 bi lahko začeli komunalno opremljati in graditi,« je strnil Pogačar, ki se veseli, da bo cona omogočila nova delovna mesta za domačine.

V Protim Ržišnik Perc oziroma njegovem podjetju RP Investicije pričakujejo, da bodo prve objekte zgradili do konca prihodnjega leta. V coni načrtujejo trgovsko-servisni center ter površine za servisne storitve, obrtne dejavnosti, logistiko in proizvodnjo. Na celotnem kompleksu bo podjetje uredilo komunalno infrastrukturo, zgradilo pa bo tudi nekaj objektov do četrte gradbene faze. (Gorenjski glas, Avtor: Ana Hartman, Foto: Kaja Pogačar)

Obrtno-poslovno cono bodo zgradili na zemljišču, ki ga obdajajo tri ceste.


Nazaj | Arhiv