Novica

Sprejete spremembe veljavnega OPPN območja L8 Poslovnega kompleksa Brnik

16.10.2017

Občina Cerklje na Gorenjskem je na redni seji Občinskega sveta dne 11. oktobra 2017 sprejela spremembe in dopolnitve veljavnega občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) območja L8 Poslovni kompleks Brnik.

Območje novega poslovnega kompleksa v neposredni bližini letališča Jožeta Pučnika obsega približno 36 hektarjev zemljišč in je namenjeno umeščanju logistične, proizvodne, obrtne, trgovske, poslovne in storitvene dejavnosti.

Za ta projekt smo pripravili vso potrebno prostorsko dokumentacijo za izvedbo sprememb in dopolnitev predmetnega OPPN.


Nazaj | Arhiv