Poslovni objekt RŽIŠNIK PERC

Investitor / Naručitelj: Ržišnik Perc d.o.o.

Lokacija: Šenčur

Internetska stranica: www.rzisnik-perc.si

Podaci o projektu

Bruto površina: 2.580 m2

Godina: 2003

Slični projekti

Planirate investiciju?

Osigurajte si učinkovito rješenje!