Izvedbeni menedžment

Uspešna gradnja se pripravlja že v zgodnjih fazah projektiranja

"Organizirano, koordinirano in kompetentno do odprave zadnje pomanjkljivosti"

+ Razširjen nadzor

+ Vodenje in koordinacija
izvedbe

+ Odgovorno vodenje
gradbišča

+ Koordinacija varstva pri delu

Vodimo in koordiniramo izvedbo tudi brez glavnega izvajalca, z velikim številom soizvajalcev ter z našo stalno prisotnostjo na gradbišču.

Naši izkušeni izvedbeni inženirji prispevajo svoje znanje že med nastajanjem projektne dokumentacije.

Nadvse pomembno je ažurno obveščanje investitorja o napredovanju del in sprotno napovedovanje predvidenega obsega nadaljnjega črpanja investicijskih sredstev (finančni kontroling izvedbe).

Bistvo izvedbenega menedžmenta je obvladovati vsa tveganja med samo gradnjo in hkrati zagotoviti, da je projekt zaključen kakovostno ter znotraj začrtanega časovnega in investicijskega okvirja.

Vas zanima, zakaj je izvedba brez glavnega izvajalca manj tvegana in lahko tudi cenejša?

Kontaktirajte nas!