Svetovalne storitve

Stojimo vam kompetentno ob strani

Andrej Ržišnik
univ.dipl.inž.arh.

Poslovno in organizacijsko vodenje ter usmerjanje kompleksnih investicijskih projektov

Urška Pollak
univ.dipl.inž.arh.

Izvedenska mnenja, svetovanje pri zakonodaji o urejanju prostora in gradnji

Zvonko Sajevic
univ.dipl.inž.grad.

Izvedenska mnenja, svetovanje pri gradnji in projektni menedžment

Marko Bunderla
inž.gradb.

Organizacija in nadzor zahtevnih gradenj, prenov in rekonstrukcij

Gregor Rožman
univ.dipl.prav.

Skrbni pravni pregledi nepremičnin, pravno-projektna podpora

mag.Gregor Bavdaž
univ.dipl.inž.el.

Informatizacija objektov in nadzorni sistemi

Vid Bežan
univ.dipl.inž.grad.

Razpisi in vodenje oddaje del, koordinacija in nadzor gradenj

Evgenija Petak
univ.dipl.inž.arh.

Prostorsko načrtovanje, krajinska arhitektura in upravni postopki

Rok Ahačič
univ.dipl.inž.grad.

Infrastrukturni in prometni koncepti, vodenje  in nadzor projektov

Robert Premrov
univ.dipl.inž.grad.

Zasnova in optimizacija statičnih sistemov in konstrukcij objektov

Alenka Močnik
univ.dipl.inž.arh.

Vodenje projektov na področju poslovne in industrijske gradnje ter javnih investicij

Matej Penič
univ.dipl.inž.geod.

Inženirska geodezija, zemljiški kataster in kataster stavb

Tomaž Kučan
mag.inž.arh.

Research and Design - R&D

Alja Klančnik Kučan
mag.inž.arh.

Interier in notranja oprema

Interdisciplinarno strokovno in tehnično svetovanje že ob zamisli in v obliki stalne podpore skozi vse faze investicijskega procesa

Naša skupina strokovnjakov z dolgoletnimi izkušnjami celostno obvladuje vsa področja projektiranja in gradnje - od prostorskega umeščanja in načrtovanja ter vodenja izvedbe do uporabe in vzdrževanja zgrajenega objekta.

Zagotavljamo tako obvladovanje tveganj kot pomoč pri ključnih odločitvah glede ustreznosti, uporabnosti in ekonomičnosti načrtovane investicije.

Stojimo kompetentno ob strani, prevzemamo odgovornost in ščitimo interese investitorjev - neodvisno od izvajalcev in dobaviteljev!

Potrebujete dober nasvet ali strokovno pomoč?

Kontaktirajte nas!