Energetsko svetovanje

V okviru energetskega svetovanja vam nudimo strokovno in neodvisno svetovanje na področjih:

  • izbire ogrevalnega sistema in ogrevalnih naprav
  • zamenjave ogrevalnih naprav
  • vgradnje prezračevalnega sistema
  • zmanjšanju porabe goriva
  • izbire ustreznega goriva
  • toplotne zaščite zgradb
  • izbire ustreznih oken, zasteklitve
  • sanacije zgradb z namenom zmanjšanja rabe energije
  • in vseh ostalih vprašanj, ki se nanašajo na rabo energije.

Energetski pregledi

Energetski pregledi