Geodetske meritve in opazovanja

Geodetske meritve in opazovanja se izvajajo, ko se pri izgradnji objektov zahteva visoka natančnost  in bi morebitna odstopanja od dovoljenih vrednosti lahko povzročila nefunkcionalnost, nepotrebne stroške obratovanja ali celo nevarnost uporabe objekta. Pri tem geodeti pogosto sodelujemo z ostalimi strokovnjaki kot so geomehaniki, statiki, strojniki, itd. Običajno gre za ugotavljanje premikov, posedanj in drsenj grajenih in naravnih objektov ali pa za preverjanja točnosti pozicije posameznih objektov ali naprav.

Končni izdelek geodetske stroke je tehnično poročilo z analiziranimi deformacijami in premiki.

Geodetske meritve in opazovanja