Svetovanje in pomoč pri spreminjanju podatkov

Geodetska uprava Republike Slovenije (GURS) je podala izračun vrednosti nepremičnin, ki v mnogo primerih precej odstopa od realne vrednosti posamezne nepremičnine, kar je posledica nepopolnih ali netočnih podatkov s katerimi je razpolagala. 

  • priprava in analiza obstoječih podatkov in svetovanje lastnikom
  • pomoč lastnikom pri urejanju evidenc (spremembe obrazcev REN ali priprava elaboratov)
  • izračun nove vrednosti nepremičnine
  • svetovanje lastnikom glede gospodarjenja nepremičnin
  • obdelava vsake posamezne nepremičnine (primerjava z lastnikovimi evidencami, javnimi evidencami, javnimi evidencami, priprava plana potrebnih korakov na nepremičnini)