Zakoličba

Zakoličba objekta se izvede na podlagi gradbenega dovoljenja in v skladu s projekti za pridobitev gradbenega dovoljenja. Na terenu se izvede pozicijska in višinska zakoličba in po potrebi tudi zavarovanje zakoličenih točk. V pisarni se na podlagi zakoličbenega načrta izdela zapisnik zakoličbe z opisom izvedenih del in priloženo skico. Izvod zakoličbenega zapisnika mora biti na gradbišču v pomoč izvajalcu in v primeru prihoda inšpekcije.

Pri zahtevnejših objektih se poleg uradne zakoličbe po naročilu izvajalca izvajajo še druge zakoličbe kot so na primer: zakoličba za izkop gradbene jame, zakoličba osi objekta na prečne profile, zakoličba osi objekta na betonskih čašah, itd. Smiselno je tudi spremljanje preciznosti izvedenih del med samo gradnjo, saj nekateri sprotni popravki nastalih odstopanj izvajalcem olajšajo nadaljnja dela, zmanjšajo stroške in polepšajo podobo objekta.

Zakoličba