Naše delo v številkah

Protim delo

V zadnjih petih letih smo:

 • Pridobili preko 200 gradbenih dovoljenj.
 • Izdelali preko 250 ha občinskih podrobnih prostorskih načrtov (OPPN).
 • V skupnem obsegu sprojektirali preko 300.000 m² objektov.
 • Odgovorno vodili preko 90 gradbišč.
 • Skrbno pregledali (TDD) preko 700 ha zemljišč za gradnjo.
 • Sprojektirali preko 180 km infrastrukturnih vodov.
 • Bistveno prispevali k dokončanju nasedlih nepremičninskih projektov v skupni investicijski vrednosti preko 150 mio. €.
 • Izvedli revizije in recenzije za preko 1.500 stanovanj.
 • Izdelali projekte in vodili investicije pri opremi pisarn za več kot 1.300 delovnih mest.
 • Ustvarili prostor za preko 2.000 delovnih mest v poslovnih in industrijskih objektih.
 • Izdelali geodetske načrte za več kot 1.000 ha zemljišč in za preko 150 km komunalnih vodov ter pripravili več kot 250 elaboratov za evidentiranje v kataster.

Protim Ržišnik Perc konstantno zaposluje več kot 90 redno zaposlenih arhitektov, inženirjev in tehnikov. V poslovnih letih od 2014 do 2018 smo ustvarili več kot 21 milijonov € prihodka. V tem obdobju smo v vidnih vlogah sodelovali pri projektih skupne investicijske vrednosti več kot 1 milijarde €.

Protim Ržišnik Perc sodi med slovenska podjetja z najvišjo oceno bonitetene odličnosti.

*podatki zajeti v letih 2014 - 2018

Načrtujete gradbeno investicijo?

Zagotovite si učinkovito rešitev!