Newsletter: PRODRONE - Profesionalne storitve z dronom

Tip novice: Novice | Ključne besede: prodrone, drone, storitve z dronom, skupnost za mlade Gerbičeva, Gerbičeva, airport Ljubljana | 29. 05. 2020

Newsletter: PRODRONE - POGLED OD ZGORAJ
Profesionalne storitve z dronom

29.05.2020

PRODRONE – POGLED OD ZGORAJ

Profesionalne storitve z dronom

www.prodrone.si

Z veseljem sporočamo, da smo lansirali novo spletno stran – PRODRONE.si.
Spletna stran na enem mestu zajema storitve naše ekipe inženirjev in strokovnjakov iz različnih področij, ki s pomočjo dronov oz. brezpilotnih letalnikov zajemajo in obdelujejo podatke o prostoru:
- 3D geodetski načrti + DOF (digitalni ortofoto) – uporaba za vse faze projektiranja
- 3D vizualizacije/3D modeli stavb – uporaba za predstavitve investicij, rekonstrukcij objektov
- Slikanje in snemanje iz zraka – uporaba za marketing
- Izračuni volumnov zemeljskih mas/deponij odpadkov – uporaba za spremljanje gradbišč in deponij
- Pregledi objektov – uporaba za lažje preglede težje dostopnih delov objektov in večjih dolžinskih objektov

Vsi izdelani načrti so umeščeni v državni koordinatni sistem, zato bo načrtovanje novih in rekonstrukcija obstoječih objektov z našimi storitvami lažja in hitrejša.

Več o obsegu storitev si lahko ogledate na www.prodrone.si ali nas kontaktirate na 040 359 116 (Matjaž Horvat).

 

BIVANJE DRUGAČE
Skupnost za mlade Gerbičeva v Ljubljani

Gerbičeva Ljubljana

Na Gerbičevi ulici v Ljubljani bo v okviru pilotnega projekta Stanovanjskega sklada Republike Slovenije nastala nova soseska: Skupnost za mlade Gerbičeva. Ponujala bo 109 stanovanjskih enot namenjenih bivalni osamosvojitvi mladih od 18. do dopolnjenega 29. leta starosti. Projekt je v fazi izvedbe gradbenih, obrtniških in inštalacijskih del, ki bodo zaključena predvidoma v prvi polovici leta 2021.

Arhitekti in inženirji Protim so v BIM tehnologiji z inovativnimi in funkcionalnimi rešitvami zasnovali objekt, ki bo zagotovil maksimalna kakovost bivanja.

Več o projektu si oglejte na Stanovanjsko naselje za mlade Gerbičeva.

 

Zaključen razvoj airport park Ljubljana -Brnik

Airport park Ljubljana Brnik

V letu 2016 smo za naročnika Raiffeisen Leasing pričeli z razvojem 36ha velikega območje stavbnih zemljišč v neposredni bližini Letališča Jožeta Pučnika Ljubljana. Naročnik nam je zaupal spremembo občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN), s katero smo dosegli bistveno boljši izkoristek zemljišč na območju in prepolovili pričakovan strošek izgradnje komunalne infrastrukture. Projektiranje komunalne infrastrukture je potekalo v fazah glede na potrebe končnih uporabnikov zemljišč. Trenutno poteka prenos zgrajene komunalne infrastrukture na Občino Cerklje na Gorenjskem, s čimer se projekt razvoja območja zaključuje.

Uspešna konsolidacija zemljišč na območju (večkratne menjalne pogodbe, dve uspešno izvedeni pogodbeni komasaciji zemljišč) je prinesla dodano vrednost vsem lastnikom zemljišč na območju, območje L8 Poslovni kompleks Brnik po več kot 10 letih stagniranja danes predstavlja eno največjih poslovnih con v regiji, v kateri že obratuje logistični center cargo-partner, tik pred zaključkom gradnje je nov proizvodni objekt SchäferRolls.


Nazaj