Odgovorno od prvih konceptov do uporabe

Z več kot 100 redno zaposlenimi arhitekti, inženirji in tehniki že več kot 30 let celovito in
integralno pokrivamo vse faze od začetka do zaključka projekta.

Industrija in obrt

V kontekstu funkcionalnosti, ekonomičnosti in tehnološke dovršenosti

Skladišča in logistika

S sodobnimi procesi/objekti do optimizacije poslovanja

Banke in investitorji

Strokovna podpora za obvladovanje investicijskih tveganj

Trgovina

Od ekspanzije, preko corporate design concept-a do kupca

Javni naročniki

Z jasno opredeljenimi odgovornostmi do uspešnih projektov

Zdravstvo

Z mednarodnim sodelovanjem do sodobnih zdravstvenih objektov

Pisarne

Ustvarjamo razpoloženje, spodbujamo kreativnost in soustvarjamo pripadnosti

Vprašajte naše strokovnjake

Lahko vam svetujemo, vas zastopamo, pripravimo koncepte in rešitve.