Energetski pregledi

Energetski pregled je skupina testov in meritev, s katerimi določimo energetsko učinkovitost objekta.

Energetski pregled se izdela v skladu z Metodologijo izvedbe energetskega pregleda, pri tem pa se upošteva navodila iz priročnika za izvajalce energetskih pregledov.

Glede na namen in obseg lahko energetske preglede razvrstimo na tri vrste:

  • Preliminarni pregled predstavlja najbolj enostavno obliko energetskega pregleda. Analiza se izdela na podlagi enodnevnega obiska prostora oziroma zgradbe in na podlagi podatkov o porabi energije, zbranih s pomočjo vprašalnika.
  • Poenostavljeni energetski pregled se priporoča za preproste in lahko razumljive primere.
  • Razširjeni energetski pregled je pregled, ki zahteva natančno analizo prostora ali zgradbe. Vsebuje natančne izračune energetskih potreb in natančno analizo izbranih ukrepov za učinkovito rabo energije.
 

Energetski pregledi

Energetski pregledi