Kataster nepremičnin – zemljišča

Kataster nepremičnin (včasih zemljiški kataster) je uradna evidenca zemljišč, ki povezuje stvarne pravice na nepremičninah – zemljiščih, zapisanih v zemljiški knjigi, z lokacijo v prostoru.

Zemljišča na trgu dosegajo vedno večje vrednosti, ki so poleg lokacije in namenske rabe odvisna predvsem od velikosti. Velikost parcele je tudi osnova za odmerjanje in plačevanja davka.

Večina parcel v katastru nepremičnin ni urejenih in nima izračunane pravilne površine.

Preverite ali je vaša parcela urejena in ali so v katastru nepremičnin navedeni pravilni podatki. Ob tem vam pomagamosvetujemo in uredimo parcelno stanje z eno izmed naslednjih storitev:

 • ureditev meje,
 • označitev meje parcele,
 • parcelacija (delitev, združitev, preoblikovanje parcel),
 • izravnava meje,
 • komasacija,
 • nova izmera (preureditev),
 • določitev območja stavbne pravice in območja služnosti,
 • sprememba bonitete zemljišč,
 • lokacijska izboljšava,
 • izračun površine,
 • spreminjanje mej občin.

Želite imeti urejeno parcelo v katastru nepremičnin?

Kontaktirajte nas, z veseljem se bomo odzvali.

 

Področje

Navedene podatke bomo uporabili izključno za namen poslovne komunikacije. Več v politiki zasebnosti.