Projektiramo integralno

INTEGRALNO PROJEKTIRANJE (iD)
zagotavlja sklenjeno verigo odgovornosti skozi vse faze projekta

Integralno projektiranje
Grafična shema faz projekta

 

Integralno projektiranje in vodenje gradnje že od strokovnih podlag naprej temelji na interdisciplinarnem in skupnem sodelovanju vseh vključenih v zasnovo, načrtovanje, izvedbo in kasnejšo uporabo.

Pogoja za uspešno interdisciplinarno delovanje sta učinkovita projektna organizacija in koordinacija interdisciplinarnih procesov. Zlasti pomembno je pravočasno posvetovanje z eksperti in aktivno vključevanje uporabnikov. Koordinirani procesi omogočajo razvoj in izvedbo v začrtanem stroškovnem in časovnem okvirju.

Naša izkušena ekipa arhitektov in inženirjev tako v odprtem, transparentnem in stalnem dialogu s strankami razvija učinkovite in ciljno usmerjene rešitve.

Aktivni dialog vseh sodelujočih ustvarja jasno vsebino, prinaša zaupanje in zagotavlja močno verigo odgovornosti. Tveganja so obvladljiva, dolgoročni učinki predvidljivi, pričakovanja in cilji pa realistični. Natanko to so predpogoji za trajnostno in sodobno gradnjo.

Vas zanimajo principi in prednosti integralnega projektiranja?

Kontaktirajte nas!