3D geodezija z dronom

Dron je prinesel revolucijo v geodetske storitve in jih razširil na veliko različnih produktov.

Poleg fotogrametrije (izračun 3D oblaka točk iz fotografij) nam omogoča tudi inšpekcijske preglede težje dostopnih objektov (nedostopni dimniki, strehe, stolpi, daljnovodi,…).

S pomočjo slik obravnavanega območja se lahko izdela realne vizualizacije načrtovanih posegov v prostor. S kvalitetnimi 3D modeli terena se na predstavljiv način izračuna volumne zemeljskih mas (izkopov, nasipov, prerazporeditev,…) in izdela poročilo o izračunu. 

PREDNOSTI GEODEZIJE Z DRONOM

 • slike in video obravnavanega območja
 • inšpekcijski pregledi objektov
 • izračun volumnov zemeljskih mas
 • izdelava 3D oblaka točk
 • natančna izdelava 3D modela terena
 • zagotavlja takojšnje informacije o prostoru (metrični podatki)
 • celovit zajem podatkov prostora
 • brezkontaktna metoda izmere (3D zajem nedostopnih površin)

PRODUKTI GEODEZIJE Z DRONOM  

 • slike in video za inšpekcijski pregled
 • 3D oblak točk
 • digitalni modeli površin ali terena
 • poročilo o izračunu volumnov zemeljskih mas
 • načrti fasad (kulturna dediščina)
 • 3D modeli streh
 • vizualizacija in simulacija 3D prostora (slike in video)

 

 

 

Vas zanimajo tudi ostale geodetske storitve 

Kontaktirajte nas, z veseljem se bomo odzvali.

 

Področje

Navedene podatke bomo uporabili izključno za namen poslovne komunikacije. Več v politiki zasebnosti.