Facility management

Matično podjetje Ržišnik Perc d.o.o. izvaja storitve upravljanja in organizacije vzdrževanja za nepremičnine v lasti sestrskega podjetja RP investicije d.o.o. Pri tem se vsebinsko ravna po konceptih upravljanja, ki so razviti že v fazi projektiranja posameznega objekta ter dopolnjeni skozi fazo gradnje. Navodila za obratovanje in vzdrževanje tako predstavljajo strokovni prispevek arhitektov in inženirjev h kasnejšemu upravljanju nepremičnine.  

V kontekstu upravljanja nepremičnin po zaključku vsake gradnje izvajamo spremljanje objektov v fazi začetka uporabe ter skozi ta proces skrbimo za optimizacijo funkcionalnosti, notranje logistike in stroškov vzdrževanja.


Evidens - programska oprema sestrskega podjetja Infotim Ržišnik Perc za upravljanje in vzdrževanje objektov 

Programski paket Evidens je nastal iz konkretnih potreb in upoštevajoč dejanske težave pri upravljanju nepremičnin. Problematika, ki jo rešujemo, zahteva mnogo znanja in izkušenj s področja upravljanja in poslovanja z nepremičninami. Programska rešitev Evidens je plod interdisciplinarnega dela naših strokovnjakov (upravnikov, arhitektov in projektantov, geodetov, računovodij, IT strokovnjakov, itd.) kar programu daje ključno konkurenčno prednost.

Zato je Evidens učinkovito orodje, ki vam omogoča enostavno in uspešno poslovanje z nepremičninskim kapitalom.

Facility management

Želite izvedeti več o konceptu upravljanja nepremičnin?

Kontaktirajte nas!