Energetsko svetovanje

S strokovnim svetovanjem do energetske učinkovitosti

Energetski pregledi

Energetski pregledi

Skupina testov in meritev, s katerimi se določi energetska učinkovitost objekta.

Energetska sanacija

Energetska sanacija

Ob interdisciplinarnem sodelovanju ekspertov pripravljen in izveden načrt za optimizacijo energetske učinkovitosti.

Energetsko svetovanje

Energetsko svetovanje

Predlogi za izboljšave na področju obnovljivih virov energije, učinkovite rabe energije in trajnostne gradnje.

Energetska izkaznica

Energetska izkaznica

Nabor podatkov, ki omogoča oceno in primerjavo parametrov energetske učinkovitosti objekta.

Predinvesticijski elaborati

Predinvesticijski elaborati

Idejno tehnične rešitve s stroškovno analizo kot podlaga za odločitev o investiciji.

Integracija energetskih sistemov

Integracija energetskih sistemov

Konceptne rešitve za izvedbo sistemov daljinskega ogrevanja, kogeneracij, itd.

Spremljanje rabe energije in energetski menedžment

Spremljanje rabe energije in energetski menedžment

Sprotno (tudi daljinsko) spremljanje rabe posameznih energentov ter predlogi ukrepov za znižanje rabe.

Integralno razmišljanje in spremljanje objekta znotraj celotnega življenjskega cikla sta osnovi za trajnostni razvoj.

Industrija, trgovina ali javni sektor - ob prevladujočem ekološkem vidiku ima poraba energije tudi izrazito ekonomsko dimenzijo. Naše integralne kompetence in izkušnje nam omogočajo iskanje stroškovno učinkovitih in trajnostnih rešitev - bodisi za novogradnje, rekonstrukcije ali sanacije.

Investitorje podpiramo na dolgi rok z izvajanjem spremljanja rabe energije in energetskim menedžmentom.

Kontaktna oseba za energetske izkaznice:
Marko Šink, dipl.inž.str.

Vprašajte naše strokovnjake

Vaš zanima optimizacija stroškov obratovanja?

Kontaktirajte nas!