Storitve med gradnjo

Uspešna gradnja se pripravlja že v zgodnjih fazah projektiranja

"Organizirano, koordinirano in kompetentno do odprave zadnje pomanjkljivosti"

Nadzor in obvladovanje stroškov

Nadzor in obvladovanje stroškov


Koordinacija poteka gradnje

Koordinacija poteka gradnje

Dnevna koordinacija izvajalcev na gradbišču

Dnevna koordinacija izvajalcev na gradbišču

Koordinacija varstva pri delu

Koordinacija varstva pri delu

Vodimo in koordiniramo izvedbo tudi brez glavnega izvajalca, z velikim številom soizvajalcev ter z našo stalno prisotnostjo na gradbišču.

Naši izkušeni izvedbeni inženirji prispevajo svoje znanje že med nastajanjem projektne dokumentacije.

Nadvse pomembno je ažurno obveščanje investitorja o napredovanju del in sprotno napovedovanje predvidenega obsega nadaljnjega črpanja investicijskih sredstev (finančni kontroling izvedbe).

Bistvo storitev med gradnjo je obvladovati vsa tveganja med samo gradnjo in hkrati zagotoviti, da je projekt zaključen kakovostno ter znotraj začrtanega časovnega in investicijskega okvirja.

V celotnem procesu sta pomembni tudi pripravljalna in zaključna faza, to je izvedba aktivnosti za ustrezno in pravočasno pripravo na začetek gradnje, po dokončanju pa aktivnosti za pridobitev upravnih dovoljenj ter primopredajo posameznih del oz. objekta investitorju.

Vas zanima, zakaj je izvedba brez glavnega izvajalca manj tvegana in lahko tudi cenejša?

Kontaktirajte nas!