Energetska sanacija

Na podlagi energetskega pregleda objekta se pripravi načrt energetske sanacije.

Pri tem je pomembna celovita obravnava in sodelovanje strokovnjakov z različnih področij - arhitekture, gradbene konstrukcije ter strojnih in elektro inštalacij.

Energetska sanacija obravnava:

  • ovoj stavbe
  • ogrevalne, hladilne in prezračevalne sisteme
  • kotlovnice, hladilne strojnice in prezračevalne naprave
  • postavitev sistemov kogeneracije oziroma trigeneracije
  • postavitev zbiralnikov sončne energije
  • postavitev fotonapetostnih elektrarn
  • prenovo razsvetljave z regulacijo osvetljenosti
  • integracijo sistema upravljanja in spremljanje porabe
  • organizacijske ukrepe

Energetski pregledi

Energetski pregledi