Pravna obvestila

© Copyright 2020 Protim Ržišnik Perc arhitekti in inženirji. Vse pravice pridržane.

Objavljena vsebina in slikovno gradivo je last podjetja Protim Ržišnik Perc arhitekti in inženirji (v nadaljevanju Protim) in ga je prepovedano prepisovati, razmnoževati ali kako drugače razširjati, razen za nekomercialne namene, kjer pa mora ohraniti vsa obvestila o avtorskih pravicah.

Objavljena vsebina in slikovno gradivo (primeroma, a ne izključno teksti, vizualizacije, video animacije, arhitekturni načrti in izrisi ter fotografije) je soavtorsko delo zaposlenih v podjetju Protim Ržišnik Perc, z izjemo v primerih, ko je avtor izrecno naveden.

Protim se bo po najboljših močeh trudil zagotavljati točne in ažurne podatke na svojih straneh, vendar ne prevzema nobene odgovornosti za občasno nedelovanje strani, za morebitno netočnost informacij ter tudi ne za morebitno škodo nastalo zaradi uporabe netočnih ali nepopolnih informacij. Pridržuje si tudi pravico, da brez predhodnega opozorila kadarkoli spremeni vsebino teh spletnih strani.