Vodstvo podjetja

Direktor,
ustanovitelj

Andrej Ržišnik
univ.dipl.inž.arh.

Vodilni arhitekt, usmerja delovanje podjetja in vodi interdisciplinarne projektne skupine

Namestnica direktorja,
ustanoviteljica

Urška Pollak
univ.dipl.inž.arh.

Svetuje, vodi področje storitev arhitektov in interdisciplinarne projektne skupine

Prokuristka,
ustanoviteljica

Sabina Fašmon Muznik
univ.dipl.inž.grad.

Svetuje, usmerja in vodi investicijske projekte

Namestnik direktorja,
partner

Zvonko Sajevic
univ.dipl.inž.grad.

Svetuje, vodi področje storitev inženirjev in interdisciplinarne projektne skupine

Namestnik direktorja,
partner

Marko Bunderla
inž.gradb.

Svetuje, vodi področje storitev med gradnjo in interdisciplinarne projektne skupine

Pomočnik direktorja,
partner

Gregor Rožman
univ.dipl.prav.

Svetuje pri razvoju nepremičninskih projektov in vodi pravno projektno podporo

Vodja oddelka,
partner

Evgenija Petak
univ.dipl.inž.arh.

Vodi projekte, odgovorna za prostorsko načrtovanje in krajinsko arhitekturo

Vodja oddelka,
partner

Robert Premrov
univ.dipl.inž.grad.

Vodi projekte, odgovoren za gradbene konstrukcije

Vodja oddelka,
partner

Rok Ahačič
univ.dipl.inž.grad.

Vodi projekte, odgovoren za komunalno in prometno infrastrukturo ter geodezijo

Vodja oddelka,
partner

Vid Bežan
univ.dipl.inž.grad.

Vodi projekte, odgovoren za nadzor in vodenje gradnje

Vodja oddelka

Jernej Povšič
univ.dipl.inž.str.

Vodi projekte, odgovoren za strojne inštalacije 

Vodja oddelka,
partner

mag. Gregor Bavdaž
univ.dipl.inž.el.

Vodi projekte, odgovoren za elektro inštalacije