Vodstvo podjetja

Uprava

Direktor,
ustanovitelj

Andrej Ržišnik
univ.dipl.inž.arh.

Vodilni arhitekt, usmerja delovanje podjetja in vodi interdisciplinarne projektne skupine

Direktorica področja storitev arhitektov,
ustanoviteljica

Urška Pollak
univ.dipl.inž.arh.

Vodi področje storitev arhitektov in interdisciplinarne projektne skupine

Direktor področja storitev inženirjev,
partner

Zvonko Sajevic
univ.dipl.inž.grad.

Vodi področje storitev inženirjev in interdisciplinarne projektne skupine

Direktor področja storitev med gradnjo,
partner

Marko Bunderla
inž.gradb.

Vodi področje storitev med gradnjo in interdisciplinarne projektne skupine

Prokuristka,
ustanoviteljica


Sabina Fašmon Muznik
univ.dipl.inž.grad.

Usmerja in vodi investicijske projekte

Pomočnik direktorja,
partner


Gregor Rožman
univ.dipl.prav.

Svetuje pri razvoju nepremičninskih projektov in vodi pravno projektno podporo

Namestnik direktorja področja storitev inženirjev in vodja oddelka,
partner

Rok Ahačič
univ.dipl.inž.grad.

Vodi projekte, odgovoren za komunalno in prometno infrastrukturo ter geodezijo

Namestnik direktorja področja storitev inženirjev in vodja oddelka,
partner

Jernej Povšič
univ.dipl.inž.str.

Vodi projekte, odgovoren za strojne inštalacije 

Srednji management

Vodja oddelka,
partner

Evgenija Petak
univ.dipl.inž.arh.

Vodi projekte, odgovorna za prostorsko načrtovanje in krajinsko arhitekturo

Vodja oddelka,
partner

mag. Gregor Bavdaž
univ.dipl.inž.el.

Vodi projekte, odgovoren za elektro inštalacije in digitalizacijo stavb

Vodja oddelka,
partner

Vid Bežan
univ.dipl.inž.grad.

Vodi projekte, odgovoren za nadzor in koordinacijo gradnje

Vodja oddelka,
partner

Robert Premrov
univ.dipl.inž.grad.

Vodi projekte, odgovoren za inženirsko gradnjo in gradbene konstrukcije

Vodja oddelka,
partner

Alja Gunčar

Vodi projekte, odgovorna za projekte naših stalnih strank

Namestnica vodje oddelka,
partner

Petra Šimnovec
univ.dipl.inž.arh.

Vodi arhitekturne projekte in interdisciplinarne projektne skupine

Namestnik vodje oddelka,
partner

Miha Ranfl
univ.dipl.inž.vod. in kom.inž.

Vodi projekte in skupino za komunalno ter prometno infrastrukturo

Namestnica vodje oddelka,
partner

Lidija Junc
dipl.inž.grad.

Vodi skupino za ekonomiko gradnje

Namestnik vodje oddelka,
partner

Marko Šink
dipl.inž.str.

Vodi projekte in skupino za strojne inštalacije ter energetiko

Namestnica vodje oddelka,
partner

Suzana Štiherl
univ.dipl.inž.grad.

Vodi projekte in skupino za gradbene konstrukcije

Namestnik vodje oddelka


Matej Penič
univ.dipl.inž.geod.

Vodi projekte in skupino za geodezijo

Na podlagi skupščine podjetja Protim Ržišnik Perc d.o.o. z dne 4.5.2022