Vodstvo podjetja

Tim direktorja družbe

Direktor družbe
Ustanovitelj

Andrej Ržišnik
univ.dipl.inž.arh.

Vodilni arhitekt, usmerja vizijo, strategijo in delovanje družbe

Namestnica direktorja družbe
Ustanoviteljica

Urška Pollak
univ.dipl.inž.arh.

Vodilna arhitektka, nadomešča in svetuje direktorju družbe

Svetovalec-mentor na področju storitev inženirjev
Partner

Zvonko Sajevic
univ.dipl.inž.grad.

Svetuje direktorju družbe, mentorira in zagotavlja strokovno podporo na področju storitev inženirjev 

Svetovalec-mentor na področju storitev med gradnjo
Partner

Marko Bunderla
inž.gradb.

Svetuje direktorju družbe, mentorira in zagotavlja strokovno podporo na področju storitev med gradnjo

Vodja projektne pisarne
Partner

Anamarija Stariha
dipl.inž.grad.(vs)

Vodi projektno pisarno in nudi podporo vodstvu ter vodjem projektov

Vodja pisarne

Alenka Koprivšek
dipl.upr.ved.(un)

Vodi administrativne procese in nudi podporo vodstvu ter sodelavcem

Poslovodstvo

Direktorica področja storitev arhitektov
Ustanoviteljica


Urška Pollak
univ.dipl.inž.arh.

Vodi področje, odgovorna za storitve arhitektov, vodi interdisciplinarne projektne skupine

Direktor področja storitev inženirjev
Partner


Rok Ahačič
univ.dipl.inž.grad.

Vodi področje, odgovoren za storitve inženirjev, vodi interdisciplinarne projektne skupine

Direktor področja storitev med gradnjo
Partner


Vid Bežan
univ.dipl.inž.grad.

Vodi področje, odgovoren za storitve med gradnjo, vodi interdisciplinarne projektne skupine

Namestnik direktorja področja storitev inženirjev
Partner

Jernej Povšič
univ.dipl.inž.str.

Sodeluje pri vodenju področja storitev inženirjev, odgovoren za strojne in električne inštalacije

Namestnik direktorja področja storitev inženirjev
Partner

Robert Premrov
univ.dipl.inž.grad.

Sodeluje pri vodenju področja storitev inženirjev, odgovoren za inženirsko gradnjo in gradbene konstrukcije

Operativno vodstvo

Vodja oddelka
Partner

Petra Šimnovec
univ.dipl.inž.arh.

Vodi oddelek in projekte, odgovorna za arhitekturo

Vodja oddelka
Partner

Urban Tržan
univ.dipl.inž.arh.

Vodi oddelek in projekte, odgovoren za arhitekturo

Vodja oddelka
Partner

Evgenija Petak
univ.dipl.inž.arh.

Vodi oddelek in projekte, odgovorna za prostorsko načrtovanje in krajinsko arhitekturo

Vodja oddelka
Partner

Robert Premrov
univ.dipl.inž.grad.

Vodi oddelek in projekte, odgovoren za inženirsko gradnjo in gradbene konstrukcije

Vodja oddelka
Partner

Jernej Povšič
univ.dipl.inž.str.

Vodi oddelek in projekte, odgovoren za strojne inštalacije

Vodja oddelka
Partner

mag. Gregor Bavdaž
univ.dipl.inž.el.

Vodi oddelek in projekte, odgovoren za električne inštalacije in digitalizacijo stavb

Vodja oddelka
Partner

Miha Ranfl
univ.dipl.inž.vod. in kom.inž.

Vodi oddelek in projekte, odgovoren za komunalno ter prometno infrastrukturo

Vodja oddelka
Partner

Matjaž Horvat
dipl.inž.geod.

Vodi oddelek in projekte, odgovoren za geodezijo in Prodrone

Vodja oddelka
Partner

Vid Bežan
univ.dipl.inž.grad.

Vodi oddelek in projekte, odgovoren za nadzor ter koordinacijo gradnje

Vodja oddelka

Lidija Junc
dipl.inž.grad.

Vodi oddelek in projekte, odgovorna za ekonomiko gradnje

Namestnica vodje oddelka
Partner

Špela Kragelj Bračko 
univ.dipl.inž.kraj.arh.

Vodi projekte in skupino za prostorsko načrtovanje ter krajinsko arhitekturo

Namestnica vodje oddelka
Partner

Suzana Štiherl
univ.dipl.inž.grad.

Vodi projekte in skupino za gradbene konstrukcije

Namestnica vodje oddelka
Partner

Alja Gunčar

Vodi projekte in skupino za stalne stranke 

Vodja R&D
Partner

Tomaž Kučan
mag.inž.arh.

Vodi Research and Design

Namestnik vodje oddelka
Partner

Marko Šink
dipl.inž.str.

Vodi projekte in skupino za strojne inštalacije ter energetiko

Namestnik vodje oddelka
Partner

Jernej Ciber 
dipl.inž.el.

Vodi projekte in skupino za električne inštalacije

Namestnik vodje oddelka
Partner

Andrej Kok 
inž.gradb.

Vodi projekte in skupino za nadzor ter koordinacijo gradnje

Naši projekti

Z več kot 100 redno zaposlenimi arhitekti, inženirji in tehniki že več kot 30 let celovito in
integralno pokrivamo vse faze od začetka do zaključka projekta.