Energetski management

Energetski management vam pomaga pri zniževanju rabe energije in stroškov, ki jih mesečno namenite za to področje.

Aktivnosti, ki jih izvajamo v sklopu energetskega managementa:

 • energetski pregled objekta in termovizijska analiza objekta energetski monitoring
 • primerjalna analiza s podobnimi objekti
 • izvajanje organizacijskih ukrepov
 • usposabljanje uporabnikov zgradbe
 • finančni pregled nabavnih pogojev
 • vključevanje nakupov energentov v večje skupine

Prednosti, ki jih pridobite z uvedbo energetskega managementa:

 • nizka in učinkovita raba energije
 • nižji obratovalni stroški
 • zanesljiva energetska oskrba
 • državne spodbude in subvencije pri novih naložbah
 • skrb za okolje
 • zanesljivo obratovanje
 • investicijsko vzdrževanje s sodobnimi tehnologijami

Z upravljanjem energije podjetje lahko zniža stroške in prihrani, hkrati pa je energetski management učinkovit trend za prihodnje, saj manj porabljene energije pomeni konkurenčno prednost in manjše posledice za okolje!

Energetsko

Energetsko svetovanje