Kaj je trajnostna gradnja? 


 

Trajnostna gradnja je standard, podprt s sodobnimi gradbenimi tehnologijami in naprednimi materiali, ki na eni strani pripomorejo k
zmanjšanju izpustov toplogrednih plinov in nastanka škodljivih snovi in odpadkov ter na drugi strani poskrbijo za stroškovno učinkovito,
trajno, lahko adaptabilno, zdravo in prijetno bivalno okolje.


Trajnostna gradnja je del trajnostnega razvoja, pri katerem gre za uravnoteženje:
• okoljskih,
• ekonomskih,
• socialnih in
• zdravstvenih meril.

Trajnostni razvoj pomeni zadovoljevanje trenutnih potreb, ne da bi pri tem ogrožali zadovoljevanje potreb prihodnjih generacij.

 

 

 

  

Merila trajnostnosti upoštevamo že pri načrtovanju trajnostne stavbe.


Pri trajnostnem razvoju je pomemben celoten življenjski cikel stavbe: od pridobivanja surovin za gradnjo, transporta, predelave materialov,
gradnje, obstoja in delovanja stavbe do faze, ko je stavbo potrebno odstraniti in reciklirati ter znova uporabiti določene materiale.


Načrtovanje trajnostnih stavb mora biti usklajeno, proces dela mora biti optimiziran, nastali problemi pa se morajo reševati takrat, ko je to
najbolj učinkovito.

 

Trajnostna gradnja

Integralno načrtovanje je ključni element trajnostne gradnje. 


 

Za doseganje trajnostnih rešitev je celovit pristop k projektu oz. integralno načrtovanje ključnega pomena. Trajnostno načrtovanje tudi
zahteva implementacijo informacijskih orodij za obvladovanje kompleksnosti projektov in upravljanje z znanjem projektnega tima. S pomočjo procesa BIM obravnavamo vidike trajnostne gradnje že v začetnih fazah projekta.

Tesno in stalno sodelovanje multidisciplinarne projektne skupine omogoča učinkovito reševanje problemov in sprejemanje odločitev v
zgodnjih fazah projekta. Tako je projektna skupina osredotočena na ustvarjanje kvalitetnega objekta, ki bo funkcionalenekonomičen in trajnosten.

integralno načrtovanje

Vrednotenje trajnostnih stavb  


 

Trajnostno načrtovane in grajene stavbe zagotavljajo številne prednosti za investitorje, lastnike, upravljalce, najemnike stavb ter uporabnike.

Med njih štejejo med drugim manjša poraba energije in s tem nižji stroški obratovanja, kakovostno bivalno in delovno okolje, ter tudi okolje iz človeku in okolju prijaznih materijalov.

Certifikat trajnostne gradnje dokazuje visoko kakovost načrtovanja, projektiranja, izvedbe, vzdrževanja in upravljanja.

SVETOVANJE IN CERTIFICIRANJE

Investitorjem svetujemo pri odločanju skozi celotni proces certificiranja. K projektu pristopamo integralno in smo prisotni od samega začetka.

V Protimu izvajamo storitve svetovanja in certificiranja po različnih metodah kot so: Level(s), BREEAM, LEED, DGNB in ActiveHouse. Poleg postopka certificiranja in svetovanja izvajamo tudi izračune življenjskega cikla stavbe (LCA) in stroškovne analize življenjskega cikla stavbe (LCCA).

Certifikati za trajnostno gradnjo so prilagojeni ciljem trajnostnega razvoja Združenih narodov za boj proti podnebnim  spremembam (SDG).

Smo nosilec licence DGNB Consultant.

Protimove trajnostne kompetence


Integralno projektiranje

Integralno projektiranje in vodenje gradnje že od strokovnih podlag naprej temelji na interdisciplinarnem in skupnem sodelovanju vseh vključenih v zasnovo, načrtovanje, izvedbo in kasnejšo uporabo. Naša izkušena ekipa arhitektov in inženirjev tako v odprtem, transparentnem
in stalnem dialogu s strankami razvija učinkovite in ciljno usmerjene rešitve.

 

BIM

BIM je proces oblikovanja digitalnega modela zgradbe od ideje do obratovanja Pri tem aktivno sodelujejo vsi udeleženci v projektu. Model gradijo informacije o zgradbi od prvih zamisli vse do podrobnih podatkov o elementih in o njenem obratovanju. S pomočjo teh informacij lahko popolnoma transparentno predstavimo zgradbo v vseh njenih razsežnostih.

 

Energetsko svetovanje

Industrija, trgovina ali javni sektor ob prevladujočem ekološkem vidiku ima poraba energije tudi izrazito ekonomsko dimenzijo. Naše integralne kompetence in izkušnje nam omogočajo iskanje stroškovno učinkovitih in trajnostnih rešitev bodisi za novogradnje, rekonstrukcije ali sanacije. Investitorje podpiramo na dolgi rok z izvajanjem spremljanja rabe energije in energetskim menedžmentom.

Ekspertize

Pravočasno vključevanje ekspertov je bistvenega pomena pri načrtovanju investicijskega projekta. Posledično so vse odločitve v samem procesu zadostno podprte s strani stroke, da ob zaključku projekta vzdržijo brez negativnih presenečenj.

 

Certificiranje

Trajnostno gradnjo dokazujemo z različnimi ocenjevalnimi shemami, ki ocenjujejo učinkovitost trajnostno grajene oz. načrtovane stavbe. Certifikat trajnostne gradnje tudi dokazuje visoko kakovost načrtovanja, projektiranja, izvedbe, vzdrževanja in upravljanja.

Bi radi vaš naslednji projekt načrtovali trajnostno?


 

Kontaktirajte nas!

Naši trajnostno načrtovani projekti


Naši naročniki, ki gradijo trajnostno