Žičnice

Na podlagi strokovnih kompetenc smo izkušen partner pri celostni strokovni podpori za rekonstrukcije obstoječih ali gradnje novih žičnic.

Projekte vodimo od umeščanja v prostor, priprave prostorskih aktov, stvarno pravne podpore, projektiranja, dimenzioniranja vseh ključnih delov in vodenja gradnje do pridobitve uporabnega dovoljenja.

V zadnjih letih smo kljub težkim časom za smučišča uspeli realizirati projekte za več žičniških sistemov v skupni investicijski vrednosti preko 15 mio €.