Energetska izkaznica

ENERGETSKA IZKAZNICA je v Sloveniji zaživela tudi V PRAKSI

Energetska izkaznica (EI) stavbe je javna listina z referenčnimi podatki, ki omogoča primerjavo in oceno energetske učinkovitosti stavbe, vsebuje pa tudi priporočila za stroškovno učinkovite izboljšave energetske učinkovitosti. Veljavnost izkaznice je 10 let.

Primeri, v katerih je energetska izkaznica v Sloveniji obvezna:

  • ob vsaki novogradnji, pri čemer mora investitor energetsko izkaznico obvezno predložiti upravnemu organu kot sestavni del projekta izvedenih del (PID);
  • ob vsaki prodaji ali oddaji nepremičnin v najem vsaj za obdobje enega leta;
  • za vsako večstanovanjsko stavbo z vsaj štirimi etažnimi enotami - do leta 1980 zgrajene stavbe morajo energetsko izkaznico pridobiti najkasneje do leta 2015, stavbe zgrajene po letu 1980 pa najkasneje do leta 2030.
  • na stavbah, v katerih se nahaja javna uprava oziroma se v njej izvajajo javne storitve in ima uporabno površino nad 1000 m², je energetsko izkaznico potrebno obvezno namestiti na vidno mesto.

Poznamo dve vrsti energetskih izkaznic – računske in merjene. Računske se izdajajo za vse novogradnje, celovite obnove stavb in obstoječe stanovanjske stavbe, ki so namenjene za prodajo ali najem; merjene energetske izkaznice pa so namenjene obstoječim nestanovanjskim stavbam, pri čemer so obstoječe stavbe tiste, ki so v uporabi vsaj eno leto.

Kontaktna oseba za energetske izkaznice:

Marko Šink, dipl.inž.str.primer energetske izkaznice

Energetsko

Energetsko

Energetsko svetovanje

Energetsko svetovanje