Trgovina

Soustvarjamo uspešne ekspanzije.

Naše storitve so usmerjene v upravno-tehnične preveritve primernosti in izvedljivosti lokacij. Izdelujemo prostorske, prometne in infrastrukturne preveritve za umeščanje objektov, pripravimo vso potrebno projektno dokumentacijo ter vodimo in spremljamo investicije do otvoritve. Pri tem skrbimo za realizacijo projektov v skladu s standardi (corporate identity and design concepts) trgovskega podjetja.

Trgovska panoga se poslužuje vedno novih poti do kupcev, ki pomembno vplivajo na zasnovo trgovskih objektov. Naše rešitve sledijo novim zahtevam in omogočajo poslovanje tudi v kontekstu »e-commerce«.