Banke in investitorji

V aktualnih razmerah dokazujemo, da je tudi v najzahtevnejših situacijah z usmerjenim reševanjem nepremičninskih projektov mogoče razviti operativne scenarije in jih tudi uspešno izvesti.

Zaradi celostnega poznavanja in integralnega obvladovanja investicij lahko izluščimo bistvene informacije, ki so osnova za preudarne in pravočasne odločitve.

Zagotavljamo stalno strokovno in operativno podporo investicijskemu procesu, kar je ključnega pomena za obvladovanje investicijskih tveganj.

Pri tem nas na področju ocenjevanja vrednosti nepremičnin podpirajo v sestrskem podjetju RP investicije (www.rpinvesticije.si), na področju informatizacije nepremičninskih evidenc v sestrskem podjetju INFOTIM (www.infotim.com), na področju vzdrževalnega upravljanja nepremičnin (t.i. facility management) pa v matičnem podjetju RŽIŠNIK PERC (www.rzisnik-perc.si).

Aktivno obvladujete nepremičninski portfelj?

Zagotovite si učinkovito rešitev!