BIM načrtovanje (Building Information Modelling) je proces oblikovanja digitalnega modela zgradbe od ideje do obratovanja.

Reševanje težav v računalniku, ne na gradbišču.

Zakaj je BIM najboljša rešitev za vas?

BIM je 55 % gradbenim strokovnjakom v Združenem kraljestvu pomagal do hitrejše opravljenega dela.” - Raziskavo opravila Nacionalna gradbena specifikacija (NBS)
BIM omogoča hitrejše zajemanje in reševanje vprašanj kakovosti in hitrejše reševanje neskladnosti.” - Raziskavo opravila mednarodna buildingSMART organizacija

 


 

Rešitev vseh težav pred samo gradnjo

BIM nam omogoča virtualno projektiranje ter odkrivanje in reševanje težav pred samo gradnjo ter izboljšuje kakovost projektov. S tem prihranimo denar in čas ter omogočimo zagon zelenega in pametnega gradbeništva.

 

Popoln nadzor nad projektom

BIM model vključuje vse informacije o stavbi in omogoča dostop do ažuriranih podatkov o projektu. Tako je celoten proces pred in med gradnjo transparenten za vse vključene strani.

 

Gradbeništvo je ena od panog, ki jo spreminjata tehnologija in digitalizacija. BIM omogoča, da najnovejše tehnologije delujejo učinkovito in prihranijo denar.

Svetovni gospodarski forum opredeljuje BIM kot ključno tehnologijo, ki spreminja način projektiranja, razvoja, uporabe in vzdrževanja infrastrukturnih nepremičnin in drugih fizičnih objektov.

 

Kaj BIM izboljšuje?

Natančno projektiranje v fazi načrtovanja, manj zapletov med procesom, hitrejša gradnja ter boljša kvaliteta izvedbe.

 


 

 

 

Povečuje preglednost in jasno opredeli odgovornost v trikotniku investitor – uporabnik / projektant – nadzornik / izvajalec – dobavitelj, s pomočjo nazornega BIM modela, ki združuje vse projektne discipline

BIM model spremlja zgradbo skozi življenjski krog od pričetka načrtovanja skozi izvedbo in uporabo. Predstavlja tudi orodje za facility management, obnovitvena dela, predelave, dozidave ter končno razgradnjo objekta.

BIM pri načrtovanju zahteva višjo raven natančnosti in zahteva znatno bolj aktivno komunikacijo vseh udeležencev projekta – seveda so v ta proces aktivno vključeni tudi investitorji in uporabniki.

BIM model je digitalni dvojček objekta, ki se stalno posodablja in je opremljen z vsemi podatki ter specifikacijami o zgradbi, ki so zbrani na enem mestu in so hitro dostopni. Na njem pregledno in učinkovito sledimo spremembam.

Življenjski cikel infrastrukture in naša metodologija

 

Prikaz 3D modeliranja

 

BIM izboljšuje pogoje za trajnostno gradnjo, saj omogoča simulacije in analize učinkovitosti že v fazi načrtovanja ter spremljanje in optimizacijo rabe v času obratovanja objektov.

 

Poveča vložek dela v fazi načrtovanja projekta – dobra projektna priprava zmanjšuje zaplete med izvedbo in pospeši gradnjo (sprejemanje pravih odločitev v zgodnjih fazah investicije optimizira stroške gradnje).

Želite najboljšega partnerja za svojo investicijo?

Kontaktirajte nas!

 Kdo je vključen v BIM? 

Vsi strokovnjaki v enem digitalnem prostoru.

 


 

BIM omogoča popolno usklajevanje med vsemi stranmi, vključenimi v projekt. Vsi strokovnjaki s svojim znanjem in spretnostmi sodelujejo v centraliziranem digitalnem prostoru. V BIMu lahko vsi dostopajo do najnovejših informacij ter delijo in prejemajo povratne informacije o svojem delu, ter delijo svoje delo skozi razvoj projekta.

Področja BIM |Prilagojeno iz BIM Initiative

Deležniki BIM procesa

Polja BIM |Prilagojeno iz BIM Initiative

Želite delati z BIM?

 


 

Tehnologija BIM ima številne potencialne koristi, če se uporablja zavestno in ustrezno. Jedro BIM tehnologije so informacije. Za uspeh pa je potrebo poskrbeti za ustrezen pretok le teh.

Združeni model BIM v 3D pregledovalniku

Razširjena resničnost med kvalitetnim pregledom del

Oznaka položaja v modelu BIM z oblakom točk

 Kdaj je lahko vaš projekt izpeljan z uporabo BIM tehnologije? 

Določiti je potrebno zahteve in cilje projekta.

 


 

  • Kdo in kdaj bo uporabljal informacije shranjene v modelu?
  • Kaj želite z modelom pridobiti? Risbe, podatke o izvedbi, oceno stroškov, podatke o pripravi na gradnjo, podatke o upravljanju objekta, itd.
  • Določiti je potrebno zahteve in cilje projekta!
  • Dodatne zahteve, ki jih je potrebo izpolniti. Zmanjšanje stroškov, skrajšanje časa, skladnost s predpisi o zeleni gradnji itd.

 Ali še vedno sodelujete s podjetji, ki ne uporabljajo BIM? 

Dovolite nam, da zmanjšamo tveganja, zamude in prekoračitve stroškov pri vašem projektu.

 


 

Z BIM projektiranjem vam bomo pomagali zmanjšati tveganja, zamude in prekomerne stroške.

Pri tem bomo:

  • ustvarili in vzdrževali skupno podatkovno okolje med gradnjo,
  • skrbeli za celovitost, razpoložljivost in varnost podatkov na platformi,
  • izvedli uvodne delavnice za nove uporabnike,
  • zagotavljali tehnično podporo.

Naši naročniki, ki zaupajo v BIM

 


 

Oglejte si naše projekte, nadgrajene v BIMu