BIM načrtovanje

BIM je proces oblikovanja digitalnega modela zgradbe od ideje do obratovanja

Pri tem aktivno sodelujejo vsi udeleženci v projektu. Model gradijo informacije o zgradbi od prvih zamisli vse do podrobnih podatkov o elementih in o njenem obratovanju. S pomočjo teh informacij lahko popolnoma transparentno predstavimo zgradbo v vseh njenih razsežnostih.

BIM projektiranje

Ideja

Projektna naloga: Prvi podatki, ki določajo potrebe naročnika, so v BIM modelu pregledno shranjeni na enem mestu.

Prostorski model: BIM objekti nam omogočajo transparentno predstavitev vseh razsežnosti stavbe in medsebojne usklajenosti.

Terminski plan in popisi: BIM model vsebuje vse podatke o terminskem in stroškovnem vidiku gradnje, ki jih učinkovito analiziramo in optimiziramo.

Trajnost: Na BIM modelu že v fazi načrtovanja analiziramo učinkovitost in trajnost objekta skozi ves življenjski krog.

Upravljanje objekta: BIM model je natančen posnetek zgrajenega objekta, ki lastniku omogoča inteligentno spremljanje in upravljanje njegove rabe.

Aktualni BIM projekti

cargo-partner

Logistični center cargo-partner pri Letališču Ljubljana

Krka

Poslovna stavba farmacevtske družbe KRKA v Ljubljani

Raycap

Raziskovalno-razvojni in proizvodni kompleks Raycap v Komendi

Knauf Insulation

Knauf Insulation Experience Center v Škofji Loki

Titus Group

Proizvodno-skladiščni kompleks NOVA LAMA v Dekanih

Mijaks

Stanovanjska objekta z oskrbovanimi stanovanji na BLEDU

Katere spremembe prinaša BIM?

BIM pri načrtovanju zahteva višjo raven natančnosti in zahteva znatno bolj aktivno komunikacijo vseh udeležencev projekta – seveda so v ta proces aktivno vključeni tudi investitorji in uporabniki.

Povečuje preglednost in jasno opredeli odgovornost v trikotniku investitor – uporabnik / projektant – nadzornik / izvajalec – dobavitelj, s pomočjo nazornega BIM modela, ki združuje vse projektne discipline.

Poveča vložek dela v fazi načrtovanja projekta – dobra projektna priprava zmanjšuje zaplete med izvedbo in pospeši gradnjo (sprejemanje pravih odločitev v zgodnjih fazah investicije optimizira stroške gradnje).

BIM izboljšuje pogoje za trajnostno gradnjo, saj omogoča simulacije in analize učinkovitosti že v fazi načrtovanja ter spremljanje in optimizacijo rabe v času obratovanja objektov.

BIM model je digitalni dvojček objekta, ki se stalno posodablja in je opremljen z vsemi podatki ter specifikacijami o zgradbi, ki so zbrani na enem mestu in so hitro dostopni. Na njem pregledno in učinkovito sledimo spremembam.

BIM model spremlja zgradbo skozi življenjski krog od pričetka načrtovanja skozi izvedbo in uporabo. Predstavlja tudi orodje za facility management, obnovitvena dela, predelave, dozidave ter končno razgradnjo objekta.

Potrebujete kakovostnega partnerja
za izvedbo gradbene investicije?

Kontaktirajte nas!