3D lasersko skeniranje

3D lasersko skeniranje, s katerim zajamemo prostor in objekte korenito spreminja potek dela v projektiranju in gradbeništvu.

Informacijsko modeliranje gradenj (BIM - Building Information Modelling), kot napredna tehnologija modeliranja in upravljanja objekta skozi vso življenjsko dobo, pridobiva vedno večjo veljavo. Ob tem se je lasersko skeniranje izkazalo za najhitrejšo in najnatančnejšo metodo zajema 3D podatkov.

Iz 3D oblaka točk in sferičnih panoram, ki sta produkta skeniranja po stojiščih, se lahko izriše in zmodelira vse vizualno vidne elemente (konstrukcijo, instalacije,…). 3D podatke preko pregledovalnika lahko hkrati pregleduje več uporabnikov, ne da bi bili fizično prisotni na terenu.

 

PREDNOSTI LASERSKEGA SKENIRANJA

 • zajem 3D oblaka točk in sferičnih HDR panoram
 • izjemna natančnost meritev (2.9 mm)
 • hiter 3D zajem fizičnega okolja (cca. 5 min/stojišče, 1 mil. točk/sekundo)
 • zagotavlja takojšnje informacije o prostoru (metrični podatki)
 • celovit zajem podatkov prostora
 • brezkontaktna metoda izmere (3D zajem nedostopnih površin)
 • možnost opazovanja deformacij objekta (horizontalnosti in vertikalnosti površin)

 

PRODUKTI LASERSKEGA SKENIRANJA

 • 3D oblak točk in sferične HDR panorame (pregledovanje in izmere v brezplačnem pregledovalniku TruView – poenostavljena komunikacija)
 • 2D/3D CAD modeli (tlorisi, prerezi, načrti instalacij,…)
 • BIM modeli na osnovi geometrije (načrti konstrukcij, instalacij,…)
 • načrti fasad (kulturna dediščina)
 • digitalni modeli površin ali terena
 • kontrola deformacij objekta (horizontalnost, vertikalnost,…)
 • vizualizacija in simulacija 3D prostora

 

Vas zanimajo tudi ostale geodetske storitve 

Kontaktirajte nas, z veseljem se bomo odzvali.

 

Področje

Navedene podatke bomo uporabili izključno za namen poslovne komunikacije. Več v politiki zasebnosti.