Inženirska geodezija

Snemanje dejanskega stanja zemljiščzakoličbe in monitoring so nujni sestavni del ob izgradnji vsakega objekta.

Izdelava kakovostnega geodetskega načrta nudi arhitektom, projektantom in prostorskim načrtovalcem bistvene podatke za nadaljnje delo, ob tem pa prihrani ogromno časa.  

Ko projekt dobi gradbeno dovoljenje je za prijavo gradbišča potrebna zakoličba objekta. Z uvajanjem geodetskega nadzora in monitoringa ob izgradnji poskrbimo, da gradnja poteka skladno z načrti. Po izgradnji pa z opazovanjem premikov in posnetkov objekta ugotavljamo morebitne nevarnosti.

S področja inženirske geodezije vam nudimo naslednje storitve:

 • geodetski načrt s certifikatom
 • geodetski posnetek na podlagi preleta z dronom (3D oblak točk, DOF,…)
 • izračun volumnov zemeljskih mas
 • zakoličba z zakoličbenim zapisnikom (za prijavo gradbišča)
 • precizna zakoličba stavb in naprav (zakoličba čaš temeljev, zakoličba proizvodnih linij)
 • zakoličba cest in drugih gradbeno inženirskih objektov
 • zakoličba na profile (zavarovanje zakoličbe)
 • opazovanje reperjev
 • opazovanje horizontalnih in vertikalnih premikov
 • niveliranje višin
 • tehnična poročila za geodetske storitve

Specializirani smo tudi v pripravi sodobnih 3D geodetskih načrtov z uporabo dronov in laserskih skenerjev.

Kontaktirajte nas, z veseljem se bomo odzvali.

 

Področje

Navedene podatke bomo uporabili izključno za namen poslovne komunikacije. Več v politiki zasebnosti.