Turizem in gostinstvo

Hotelska in gostinska panoga temelji na dobrem počutju gostov, ob trajnostno naravnanem in stroškovno učinkovitem izvajanju storitev.

Naš integralni pristop k projektom v okviru teh zahtev obsega pripravo strokovnih podlag s postavitvijo jasnih ciljev, preveritev možnih projektnih pristopov in realno oceno stroškov v vseh fazah projekta. Projekte vodimo skozi vse faze od načrtovanja in izvedbe do predaje zaključenega objekta v upravljanje.

Potrebujete celovito podporo pri novogradnji ali prenovi?

Zagotovite si učinkovito rešitev!