Načrtujete investicijo? Načrtujmo jo skupaj!

Kontaktirajte nas

Poslovno trgovski center NGEN ŽIROVNICA

Naročnik: NGEN, d.o.o.

Lokacija: Žirovnica

Spletna stran: www.ngen.si

Podatki o projektu

Tip projekta: novogradnja

Število etaž: P + 2

Bruto površina: 5624.8m2

Leto: 2020

Nov poslovno trgovski center v Žirovnici bo s cca 5.000 m2 neto površine namenjen trgovskim, storitvenim in gostinskim dejavnostim.

Za podjetje NGEN, ki se ukvarja z naprednimi energetskimi rešitvami na področju porabe in skladiščenja električne energije, smo zasnovali objekt, ki sledi njihovi viziji.

Tehnološko napredna fasada iz krivljenega stekla in vlako-cementnih plošč je zasnovana energetsko učinkovito. Ustvarja svetle in odprte delovne prostore ter ohranja poglede na bližnje vrhove.

Strehi, ki je zaradi umestitve objekta v prostor pod nivojem ceste Radovljica – Jesenice, je bila namenjena posebna pozornost pri oblikovanju in izrabi. Streha je delno ozelenjena in namenjena uporabnikom poslovnih prostorov, drugi del pa je namenjen sončni elektrarni, ki bo z energijo oskrboval objekt in cca 15 polnilnic za električne avtomobile.

Zunanja ureditev in strešne površine objekta so zasnovani tako, da se ohrani čim več zelenih površin, vsa nova vegetacija je glede na čebelarski status kraja Žirovnica medovita.

Namen objekta je postati lokalno in regijsko tehnološko vozlišče. 

Načrtujete investicijo?

Zagotovite si učinkovito rešitev!