Naš interdisciplinarni tim

strokovno področje št. zaposlenih
arhitektura / notranja oprema 38
prostorsko načrtovanje / krajinska arhitektura 8
komunalna in prometna infrastruktura 6
inženirska gradnja in gradbene konstrukcije 14
strojne in električne inštalacije 14
ekonomika gradnje 9
nadzor in koordinacija gradnje 8
geodezija 4
projektna pisarna 9

skupaj

110

*podatki marec 2023