Naš interdisciplinarni tim

strokovno področje št. zaposlenih
arhitektura / notranja oprema 40
prostorsko načrtovanje / krajinska arhitektura 8
komunalna in prometna infrastruktura 9
inženirska gradnja in gradbene konstrukcije 16
strojne in električne inštalacije 18
ekonomika gradnje 9
nadzor in koordinacija gradnje 8
geodezija 3
projektna pisarna 9

skupaj

120

*podatki december 2023