Naš interdisciplinarni tim

izobrazbašt. zaposlenih
mag. inž. arh. 12
univ. dipl. inž. arh. 12
univ. dipl. inž. kraj. arh. 2
abs. arh. 1
kom. inž. 1
univ. dipl. inž. grad. 13
dipl. inž. grad. 3
dipl. inž. grad. (UN) 4
dipl. inž. grad. (VS) 4
inž. gradb. 6
grad. teh. 3
delovodja 1
univ. dipl. inž. vod. in kom. inž. 1
univ. dipl. inž. ok. grad. (UN) 1
univ. dipl. inž. geod. 2
dipl. inž. geod. 1
univ. dipl. inž. str. 3
dipl. inž. str. 2
dipl. inž. str. (VS) 1
mag. inž. el. 1
univ. dipl. inž. el. 1
dipl. inž. el. 1
inž. ekt. 1
elektrotehnik 1
dipl. var. inž. 1
dipl.graf.in med.teh. 1
dipl. gosp. inž. 1
les. teh. 1
univ. dipl. prav. 1
dipl. prav. (UN) 1
dipl. upr. ved (UN) 1
dipl. upr. ved (VS) 1
org. inf. 1
posl. sek. 1
univ. dipl. nem. in jap. 1
dipl. geog. (UN) 1
gim. mat. 2

skupaj

94

*podatki april 2019