Naš interdisciplinarni tim

strokovno področje št. zaposlenih
arhitektura / notranja oprema 34
prostorsko načrtovanje / krajinska arhitektura 7
komunalna in prometna infrastruktura 7
inženirska gradnja in gradbene konstrukcije 8
strojne in električne inštalacije 14
ekonomika gradnje 10
nadzor in koordinacija gradnje 7
geodezija 4
projektna pisarna 9

skupaj

100

*podatki marec 2022