Naš interdisciplinarni tim

strokovno področje št. zaposlenih
arhitektura / notranja oprema  26
prostorsko načrtovanje / krajinska arhitektura 6
komunalna in prometna infrastruktura 6
inženirska gradnja in gradbene konstrukcije 11 
strojne in električne inštalacije 11 
ekonomika gradnje 7
nadzor in koordinacija gradnje 8
geodezija 4
projektna pisarna 10

skupaj

89

*podatki november 2019