Zdravstvo

Naš projektni pristop je usmerjen v razvoj funkcionalnih in finančno vzdržnih zdravstvenih objektov - trdimo, da je to mogoče tudi znotraj sistema javnega naročanja.

Na podlagi povezovanja s strokovnjaki iz tujine in vlaganja v vedno nova znanja na področju medicinske tehnologije zapolnjujemo vrzel, ki je v slovenskem prostoru v zadnjem času nastala v segmentu projektiranja zdravstvenih objektov.

Interdisciplinarno delovanje arhitektov in inženirjev nam omogoča vodenje investicij skozi vse faze od zamisli do predaje v uporabo, kar zagotavlja prepotrebno transparentnost, odgovornost in najvišje standarde.

Potrebujete celovito podporo?

Zagotovite si učinkovito rešitev!