Zdravstvo

Naš projektni pristop je usmerjen v razvoj funkcionalnih in finančno vzdržnih zdravstvenih objektov - trdimo, da je to mogoče tudi znotraj sistema javnega naročanja.

Na podlagi povezovanja s strokovnjaki iz tujine in vlaganja v vedno nova znanja na področju medicinske tehnologije zapolnjujemo vrzel, ki je v slovenskem prostoru v zadnjem času nastala v segmentu projektiranja zdravstvenih objektov.

Interdisciplinarno delovanje arhitektov in inženirjev nam omogoča vodenje investicij skozi vse faze od zamisli do predaje v uporabo, kar zagotavlja prepotrebno transparentnost, odgovornost in najvišje standarde.

PROSTOR ZA ZDRAVJE

Predstavitev zasnove, projektiranja in vodenja najzahtevnejših projektov v zdravstvu.

V brošuri predstavljamo:

  • našo vizijo
  • metodologijo našega dela
  • uspešno zaključene projekte
  • potek projektov: od zasnove do prevzema in obratovanja dokončanega objekta

Ogled brošure

Potrebujete celovito podporo?

Zagotovite si učinkovito rešitev!