Načrtujete investicijo? Načrtujmo jo skupaj!

Kontaktirajte nas

Bolnišnica Bitenc Golnik

Naročnik: Kirurgija Bitenc, specialistična zdravstvena dejavnost d.o.o.

Lokacija: Golnik

Spletna stran: www.kirurgija-bitenc.si

Avtor vizualizacij: Protim Ržišnik Perc d.o.o.

Podatki o projektu

Tip projekta: novogradnja

Gradbena parcela: 5.460 m2

Število etaž: K + 3N

Bruto površina: 9.000 m2

Status projekta: v načrtovanju

Leto zaključka: 2024

Bolnišnica bo locirana ob robu parka, pod obstoječo Kliniko Golnik. Lokacija je iz zgornje strani obdana z gozdom, pod njo pa poteka cesta.

Objekt je umeščen pod zaledno brežino in členjen na več manjših volumnov. V podzemni etaži bo urejena garaža, v zgornjih pa prostori za sprejem in obravnavo pacientov ter bolniške sobe. Fasada bo vsebovala obloge iz naravnih materialov.

Na strehi objekta je zasnovan terapevtski vrt z večnamensko rabo: za fizioterapijo na prostem, rehabilitacijo in mobilizacijo pacientov po posegu, za manjše in krajše sestanke osebja, izobraževanja,..

Stavba bo načrtovana kot energetsko učinkovita in samozadostna. Večina procesnih dejavnosti bo digitaliziranih ter bo ob izgradnji ena najbolj sodobnih zdravstvenih ustanov v državi.

Načrtujete investicijo?

Zagotovite si učinkovito rešitev!