3D geodetski načrti

Kvaliteten geodetski načrt: 3D oblak točk, model terena in ortofoto visoke ločljivosti (DOF), je najboljša osnova za kvalitetno projektiranje in nadzor gradnje.

3D geodetski načrt omogoča projektantom popoln 3D pregled obravnavanega območja ter odlično osnovo za delo v vseh fazah projektiranja (OPPN, DGD, PZI, PID,…).

Izdelujemo ga skupaj z vsemi prostorskimi podatki (kataster nepremičnin, gospodarska javna infrastruktura, meje urejanja prostora,…), vse pa je izdelano v državnem koordinatnem sistemu.

3D GEODETSKI NAČRT IMA VELIKO PREDNOSTI:

 • izdelava 3D oblaka točk
 • natančna izdelava 3D modela terena
 • izdelava detajlnega geopozicioniranega ortofota (DOF)
 • hiter 3D zajem fizičnega okolja
 • zagotavlja takojšnje informacije o prostoru (metrični podatki)
 • celovit zajem podatkov prostora
 • brezkontaktna metoda izmere (3D zajem nedostopnih površin)

PRODUKTI 3D GEODETSKIH NAČRTOV 

 • 3D oblak točk
 • digitalni modeli površin ali terena
 • načrti fasad (kulturna dediščina)
 • 3D modeli streh
 • vizualizacija in simulacija 3D prostora

 

Vas zanimajo tudi ostale geodetske storitve 

Kontaktirajte nas, z veseljem se bomo odzvali.

 

Področje

Navedene podatke bomo uporabili izključno za namen poslovne komunikacije. Več v politiki zasebnosti.