Načrtujete investicijo? Načrtujmo jo skupaj!

Kontaktirajte nas

Dvosedežna žičnica, Nordijski center PLANICA

Naročnik: Ministrstvo za izobraževanje, šolstvo in šport

Lokacija: Planica

Spletna stran: www.nc-planica.si

Podatki o projektu

Tip projekta: novogradnja

Leto zaključka: 2010

Naše storitve na projektu

Za investitorja smo projektirali novo dvosedežno žičnico v sklopu Nordijskega centra Planica. Žičnica poteka do višine zaletišča skakalnice K120 in ima poleg spodnje in zgornje postaje tudi dve vmesni postaji. V sklopu projektne dokumentacije so bile obdelane tudi nove dostopne ceste in pešpoti do zaletišč ostalih skakalnic (K185, K90 in K40). Žičnica je postavljena na dokaj strmem terenu, saj se na horizontalni dolžini 420 m dvigne za 210 m.
Na sami trasi žičnice je postavljeno 9 okroglih jeklenih stebrov, preko katerih poteka jeklena vrv žičnice. Stebri so višine do 11,6 m in so postavljeni nagnjeno glede na vertikalo (do 12°). Stebri so preko jeklenih sider vpeti v armiranobetonske točkovne temelje, ki so sestavljeni iz temeljnih blazin in nastavkov za stebre.
Za investitorja smo izvedli celoten spekter naših strokovnih storitev, od idejnih zasnov do pridobitve gradbenega dovoljenja, izdelave projekta za izvedbo ter pridobitve uporabnega dovoljenja.

 

Načrtujete investicijo?

Zagotovite si učinkovito rešitev!