Načrtujete investicijo? Načrtujmo jo skupaj!

Kontaktirajte nas

Večstanovanjski objekti Glince, Ljubljana

Naročnik: Stanovanjski sklad RS

Lokacija: Ljubljana

Spletna stran: https://ssrs.si/

Avtor vizualizacij: Protim Ržišnik Perc d.o.o.

Podatki o projektu

Tip projekta: novogradnja

Gradbena parcela: 5.000 m2

Število etaž: K + P + 2 + T

Število stanovanjskih enot: 60

Leto zaključka: 2025

Na območju Glince / Podutik bo Stanovanjski sklad Republike Slovenije zgradil štiri večstanovanjske objekte s skupno podzemno garažo in zunanjimi bivalnimi površinami. 

V objektih je predvidenih 60 javnih stanovanjskih enot namenjenih za oddajo. Med njimi je 6 enot prilagojenih funkcionalno oviranim osebam.

Nosilna konstrukcija objekta je predvidena kot kombinacija armiranobetonske monolitne gradnje (temelji, klet, vertikalna jedra) in lesene gradnje (P+2N+T). Ob vhodih v posamezne večstanovanjske stavbe je predvidena umestitev nadstrešnic za kolesa.
Fasada je predvidena kot kombinacija tankoslojnega ometa in lesene prezračevane fasadne obloge v delih, ki so zaščiteni pred atmosferskimi vplivi.
Objekti so načrtovani tako, da bodo omogočali gradnjo in vzdrževanje na način, da bo raba naravnih virov trajnostna. S tem namenom je bila izdelana tudi Analiza življenjskega cikla (LCA) in Analiza stroškov življenjskega cikla (LCCA) stavb.

Načrtujete investicijo?

Zagotovite si učinkovito rešitev!