Načrtujete investicijo? Načrtujmo jo skupaj!

Kontaktirajte nas

WestLink CAMPUS Ljubljana

Naročnik: WESTLING CAMPUS, d.o.o.

Lokacija: Ljubljana

Spletna stran: www.westlink.si

Avtor vizualizacij: Protim Ržišnik Perc d.o.o.

Podatki o projektu

Tip projekta: novogradnja

Gradbena parcela: 15.661 m2

Število etaž: 3K + P + M + 2N

Bruto površina: 31.650 m2

Status projekta: v gradnji

Leto zaključka: 2025

 

WestLink CAMPUS je umeščen na prometno in vizualno izpostavljeni lokaciji ob severni ljubljanski obvoznici in Celovški cesti. Prva etapa projekta zajema tri kletne etaže s 600 parkirnimi mesti, visoko pritličje, delni mezanin in 2 nadstropji namenjeni poslovnim dejavnostim, ki bodo skupaj obsegali več kot 31.500 m2 bruto tlorisne površine.

Tri slojna zasteklitev fasade z nizkim faktorjem toplotne prehodnosti in učinkoviti energetski sistemi objekt uvrščajo v B1 ali višji energetski razred.

Za drugo etapo projekta se načrtuje več kot 40.000 m2 bruto tlorisnih površin, idejna zasnova vključuje 22 nadstropij in 4 kletne etaže.

Načrtujete investicijo?

Zagotovite si učinkovito rešitev!