Priporočila

Empfehlungen

Customer Testimonails

Podjetje Protim Ržišnik Perc d.o.o. je za Tinex, trgovska družba, d.o.o pri izgradnji Poslovno skladiščnega objekta v Šenčurju (v velikosti 4.267,95 m2 neto površine), kvalitetno in v dogovorjenem roku opravilo sledeče storitve:

 • izdelava projektne dokumentacije faze: IDZ, IDP,PGD, PZI in PID,
 • izdelava projektne dokumentacije in izvedba notranje opreme,
 • priprava razpisa izvajalskih del in operativna izvedba razpisa, analiza ponudb in sodelovanje pri pogajanjih in oddaji del do sklenitve pogodb z izvajalci,
 • strokovni nadzor nad izvedbo ter organizacija gradbišča in vodenje ter koordinacija izvedbe,
 • priprava dokumentacije za tehnični pregled,
 • strokovna podpora lastniku objekta pri izpeljavi upravnih postopkov (pridobitev gradbenega in uporabnega dovoljenja).

Storitve so bile opravljene v obdobju od februarja 2013 do maja 2015. 

Podjetje Protim Ržišnik Perc d.o.o. na podlagi uspešnega sodelovanja za tovrstne storitve priporočamo tudi drugim investitorjem.

Uroš Frantar Tinex d.o.o.
Customer Testimonails

Podjetje Protim Ržišnik Perc d.o.o je za podjetje RUDNIDIS trgovina, d.o.o pri izgradnji E.Leclerc Drive na Letališki 34 v Ljubljani (nadstrešnica nad prevzemnimi parkirnimi mesti v velikosti 618,33 m2 površine in ureditev zunanje ureditve v velikosti 1.330 m2), kvalitetno in v dogovorjenem roku opravilo sledeče storitve:

 • izdelava projektne dokumentacije faze: IDZ, PGD, PZI in PID,
 • priprava razpisa izvajalskih del in operativna izvedba razpisa do sklenitve pogodb z izvajalci,
 • strokovni nadzor nad izvedbo ter organizacija gradbišča in vodenje, koordinacija izvedbe,
 • priprava dokumentacije za tehnični pregled,
 • strokovna podpora lastniku objekta pri izpeljavi upravnih postopkov (pridobitev gradbenega in uporabnega dovoljenja).

Storitve so bile opravljene v obdobju od oktobra 2013 do maja 2014.

Podjetje Protim Ržišnik Perc d.o.o. na podlagi uspešnega sodelovanja za tovrstne storitve priporočamo tudi drugim investitorjem.

Samir Handanagić direktor GT Drive Slovenija, Rudnidis trgovina d.o.o.
Customer Testimonails

Podjetje Protim Ržišnik Perc d.o.o. je za Občino Tržič, za objekt Ureditev kulturno turističnega centra »Gorenjska plaža« v Tržiču, ki obsega:

 • velikost območja - zemljišča je cca. 9.860 m2
 • bazenski del z 900 m2 vodnih površin z velikim in otroškim bazenom, ki sprejmeta 400 ljudi
 • prireditveni amfiteater za kulturne in družabne prireditve z zmogljivostjo 300 sedežev
 • sodoben gostinski lokal s 100 sedeži

kvalitetno in v dogovorjenem roku opravilo sledeče storitve:

 • izdelava projektne dokumentacije – načrt električnih inštalacij in načrt krajinske arhitekture (faze: IDP, PGD, PZI, PID in NOV) s projektantskim nadzorom,
 • strokovno svetovanje in zastopanje investitorja v času priprave na gradnjo,
 • strokovno svetovanje investitorju v času javnih razpisov za gradnjo,
 • strokovni nadzor nad izvedbo gradbeno obrtniško inštalacijskih del,
 • koordinacija za varstvo in zdravje pri delu med gradnjo objekta,
 • svetovanje in zastopanje investitorja v času gradnje,
 • odgovorno vodenje del in koordinacija izvedbe na gradbišču.

Storitve so bile opravljene v obdobju od septembra 2012 do julija 2014.

Podjetje Protim Ržišnik Perc d.o.o. na podlagi uspešnega sodelovanja za tovrstne storitve priporočamo tudi drugim investitorjem.

mag. Borut Sajovic župan Občina Tržič
Customer Testimonails

Petrol d.d. potrjuje, da je podjetje Protim Ržišnik Perc d.o.o. za nas izdelalo projektno dokumentacijo za avtocestno Počivališče DUL pri Trebnjem v naslednjem obsegu:

Št. projekta: V 117370
Faze projekta: IDZ, PGD, PZI, PID
Datum izdelave projekta: april 2011 (IDZ), maj 2011 (PGD), avgust 2011 (PZI), avgust 2013 (PID)
Neto površina objekta: 1.064 m2
Bruto površina objekta: 1.157 m2
Površina zunanje ureditve: 28.444 m2

V obdobju našega sodelovanja se je izvajalec izkazal za kvalitetnega, strokovnega in korektnega izvajalca in je pogodbene obveznosti izvedel v skladu s pogodbenimi določili ter po predpisih stroke, vsa dela so bila ustrezno zaključena. Na podlagi izdelane projektne dokumentacije so bila vsa dela na gradbišču izvedena brez bistvenih sprememb ali prilagoditev in v okviru predvidene predračunske vrednosti.

Andraž Lipolt direktor področja investicije in vzdrževanje, Petrol d.d.
Customer Testimonails

Podjetje Protim Ržišnik Perc d.o.o. je za Občino Naklo pri dozidavi prizidka telovadnice Osnovne šole Naklo (v velikosti 610,80 m2 – prizidek telovadnice in 338,30 m2 – atrij neto površine), kvalitetno in v dogovorjenem roku opravilo sledeče storitve:

  • izdelava projektne dokumentacije faze IDZ - idejna zasnova.

Storitve so bile opravljene v obdobju od marca 2013 do aprila 2013.

Podjetje Protim Ržišnik Perc d.o.o. na podlagi uspešnega sodelovanja za tovrstne storitve priporočamo tudi drugim investitorjem.

direktorica občinske uprave Silvana Markič

Marko Mravlja župan Občina Naklo
Customer Testimonails

Tridana je kot investitor stanovanjsko poslovnega kompleksa Situla v Ljubljani sodelovala z družbo Protim Ržišnik Perc v zaključni fazi gradnje objekta, ko je Hypo Alpe-Adria-Bank kot glavni ponudnik financiranja projekta imenovala Protim za opravljanje storitev supernadzora v imenu banke.

Protim je s svojim strokovnim pristopom izdatno doprinesel k pozitivnem razvoju dogodkov po težavah, ki so nastopile zaradi stečaja glavnega izvajalca del – Kraškega zidarja – predvsem z zagotavljanjem ustreznega pretoka informacij med banko in operativnim gradbiščem ter podporo pri sprejemnaju odločitev, prav tako pa tudi s podporo pri iskanju operativnih rešitev med samim potekom gradnje.

mag. Marko Bošnjak, član uprave

Domen Colja projektno financiranje, Hypo Alpe-Adria-Bank d.d.
Customer Testimonails

Podjetje Protim Ržišnik Perc d.o.o. je za Občino Šenčur kvalitetno in v dogovorjenem obsegu izdelalo projektno dokumentacijo PGD in PZI:

Odvajanje in čiščenje komunalnih odpadkih vod in obnova vodovodnega omrežja severni del Občine Šenčur - 2. faza.
Izdelava projektne dokumentacije: 2013.

Podjetje Protim Ržišnik Perc d.o.o. na podlagi uspešnega sodelovanja za tovrstne storitve priporočamo tudi drugim investitorjem.

Ciril Kozjek župan Občina Šenčur
Customer Testimonails

Podjetje Protim Ržišnik Perc d.o.o. je za Saxonia-Franke pri izgradnji Proizvodno skladiščno poslovnega objekta v Žirovnici (v velikosti 5.079,68 m2 neto površine), kvalitetno in v dogovorjenem roku opravilo sledeče storitve:

 • izdelava projektne dokumentacije faze: IDZ, IDP, PGD, PZI in PID,
 • priprava razpisa izvajalskih del in operativna izvedba razpisa do sklenitve pogodb z izvajalci,
 • strokovni nadzor nad izvedbo ter organizacija gradbišča in vodenje, koordinacija izvedbe,
 • priprava dokumentacije za tehnični pregled,
 • strokovna podpora lastniku objekta pri izpeljavi upravnih postopkov (pridobitev gradbenega in uporabnega dovoljenja).

Storitve so bile opravljene v obdobju od maja 2011 do novembra 2012.

Podjetje Protim Ržišnik Perc d.o.o. na podlagi uspešnega sodelovanja za tovrstne storitve priporočamo tudi drugim investitorjem.

Franc Goršek namestnik direktorja, Saxonia-Franke, d.o.o.
Customer Testimonails

Podjetje Protim Ržišnik Perc d.o.o. je za Filc d.d., pri izgradnji Proizvodno skladiščno poslovnega kompleksa Filc - 2. faza v Škofji Loki (v skupni vrednosti 8.840,59 m2 neto površine), kvalitetno in v dogovorjenem roku opravilo sledeče storitve:

 • izdelava projektne dokumentacije faze: IDZ, IDP, PGD, PZI in PID,
 • načrt notranje opreme.

Storitve so bile opravljene v obdobju od avgusta 2010 do junija 2012.

Podjetje Protim Ržišnik Perc na podlagi uspešnega sodelovanja za tovrstne storitve priporočamo tudi drugim investitorjem.

Alex Luckmann direktor podjetja Filc d.d.
Customer Testimonails

Sodelovanje naše banke z arhitekti in inženirji podjetja Protim Ržišnik Perc sega v leto 2006. V tem času smo razvili partnerske odnose in skupaj razvili vrsto projektov.

Strokovnjaki Protima so razvili celostno podobo interjera naših novejših poslovalnic, na katere smo iskreno ponosni. Posebej bi rad izpostavil kreativnost in hkrati tehnično dovršenost njihovega dela. Ob tem lahko potrdim, da njihovo skrbno delo opravijo v dogovorjenih rokih in kar je za nas posebej pomembno, v okviru prej dogovorjenega finančnega okvirja.

Brez zadržkov priporočamo arhitekte in inženirje podjetja Protim Ržišnik Perc d.o.o.

Gašpar Ogris-Martič predsednik uprave Sberbank banke
Customer Testimonails

S podjetjem Protim Ržišnik Perc d.o.o. sodelujemo že od leta 2005, od samega začetka gradnje naših poslovalnic v Sloveniji. Izdelali so vse faze projektne dokumentacije, pridobili gradbena in uporabna dovoljenja in izvajali strokovni nadzor nad vsemi deli za več kot 30 naših poslovalnic. Vsa dela so bila izvedena pravočasno, strokovno in kakovostno, zato jih priporočamo vsem investitorjem, ki potrebujejo zanesljivega in strokovnega skrbnika nad njihovimi investicijami.

prokurist Tomaž Zorec 

Helmut Schodl generalni direktor HOFER trgovina d.o.o.
Customer Testimonails

Podjetje Protim Ržišnik Perc d.o.o. Poslovna cona A 2, Šenčur, je za Banko Sparkasse d.d., Cesta v Kleče 15, Ljubljana, pri Finalizaciji bančne poslovalnice Banke Sparkasse v Kopru, v poslovno stanovanjskem objektu na Kolodvorski cesti 1, v delu pritličja in v 1. nadstropju (v velikosti 540 m2), kvalitetno in v dogovorjenem roku opravilo sledeče storitve: izdelava projektne in tehnične dokumentacijei faze: IDZ, PGD, PZI, PID in načrtov notranje opreme.

Podjetje Protim Ržišnik Perc d.o.o. na podlagi uspešnega sodelovanja za tovrstne storitve priporočamo tudi drugim investitorjem.

član uprave mag. Marko Bošnjak

Josef Laussegger predsednik uprave Banka Sparkasse d.d.
Customer Testimonails

V okviru izdelave celotne projektne dokumentacije za rekonstrukcijo Športne dvorane Podmežakla je projektantska ekipa podjetja Protim Ržišnik Perc d.o.o. v sodelovanju s člani projektne skupine Občine Jesenice,  ne glede na povečan obseg dela, v celoti uresničila zastavljen terminski plan. Z odgovornim pristopom in predanostjo projektu smo dosegli skupni cilj, to je izdelava zahtevane dokumentacije ter pridobitev gradbenega dovoljenja – čestitam!

Tomaž Tom Mencinger župan Občina Jesenice
Customer Testimonails

Naše sodelovanje s podjetjem Protim Ržišnik Perc d.o.o. je povezano s selitvijo naših poslovnih prostorov, z arhitekturnimi rešitvami, nadzorom, organizacijo in izvedbo le-teh. Skupaj z našimi strokovnjaki iz tujine je ekipa Protimovih strokovnjakov realizirala projekt v »optimistično« zastavljenem kratkem času.Vrata naših prostorov smo odprli na zastavljen datum. S poslovanjem in spreminjanjem potreb se je pojavila tudi potreba po reorgaanizacijah v delovnem prostoru in tudi te je ekipa Protima izvedla v zastavljenem roku, s presenetljivimi rešitvami in z optimalnimi stroški.

Z veseljem vam priporočamo Protim Ržišnik Perc d.o.o., kajti zaupni partnerski odnosi olajšajo izvedbo še tako težavnega projekta.

Tatjana Jurca vodja pisarne PricewaterhouseCoopers d.o.o.
Customer Testimonails

Podjetje Protim Ržišnik Perc d.o.o. je za naše podjetje izdelalo projektno dokumentacijo IDP, IDZ, PGD in PZI za novogradnjo servisno skladiščnega in poslovnega objekta v obrtno poslovni coni Šenčur. Podjetje je projekt dokončalo v dogovorjenih rokih, kvalitetno in strokovno ustrezno, zato podjetje priporočamo kot dobrega partnerja pri projektiranju in izvedbi.

Peter Praprotnik direktor podjetja PROMPT d.o.o.
Customer Testimonails

Podjetje Protim Ržišnik Perc d.o.o. je za nas izvedlo izdelavo projektne dokumentacije IDZ, PGD, PZI, PZR, PID in POV za sedežnico »Vrh Krvavca«. Storitev je bila opravljena strokovno in kvalitetno po predpisih stroke ter ustrezno zaključena.

Srečko Retuznik direktor RTC Krvavec d.o.o.
Customer Testimonails

Podjetje Protim Ržišnik Perc d.o.o. je za naš poslovni proizvodni objekt v Naklem, kvalitetno in v dogovorjenem obsegu izdelalo projektno dokumentacijo IDP, PGD, PZI, PID in POV ter PID in POV. Storitve so bile opravljene strokovno, pravočasno in v skladu z določili pogodbe.

Tomaž Žepič direktor podjetja LPKF d.o.o.
Customer Testimonails

Podjetje Protim Ržišnik Perc d.o.o. je za naše podjetje kvalitetno in v dogovorjenem obsegu izdelalo občinski lokacijski načrt OLN za območje Šenčur – jug OPC – P4 – 1. faza za Logistični center Jurčič & Co. v Šenčurju. Izdelali so tudi projektno dokumentacijo IDP, PGD in PZI komunalne infrastrukture ter IDP, PGD in PZI za novogradnjo Logističnega centra Jurčič. Podjetje Protim Ržišnik Perc d.o.o. na podlagi uspešnega sodelovanja za tovrstne storitve priporočamo tudi drugim investitorjem.

Valentin Jurčič direktor podjetja JURČIČ & Co. d.o.o.
Customer Testimonails

Pri projektu obnove vodovoda in izgradnje kanalizacije v naselju Struževo smo sodelovali s podjetjem Protim Ržišnik Perc d.o.o., ki je za nas izvedlo projektno dokumentacijo IDZ, PGD in PZI. Pogodbena dela so bila opravljena strokovno in kvalitetno po predpisih stroke in ustrezno zaključena.

Komunala Kranj, javno podjetje d.o.o.

 
Mojca Kobentar vodja poslovne enote PE Kanalizacija in čistilne naprave
Customer Testimonails

S podjetjem Protim Ržišnik Perc d.o.o. smo sodelovali na več projektih. Na področju letališča Jožeta Pučnika so izvedli projektno dokumentacijo PGD in PZI za izvedbo nivojskega parkirišča v servisnem področju, PGD in PZI za izvedbo severnega parkirišča ter PGD in PZI za novo dovozno cesto do baze Petrola. Prav tako so izdelali projektno dokumentacijo PGD in PZI za razširitev in tehnološko preureditev glavne letališke ploščadi. Storitve so bile opravljene strokovno, pravočasno in v skladu z določili pogodbe.

Stanislav Bobnar direktor aeroinženiringa Aerodrom Ljubljana d.d.
Customer Testimonails

S podjetjem Protim Ržišnik Perc d.o.o. smo sodelovali že na mnogih uspešnih projektih. Storitve, nasveti in sodelovanje podjetja so bili vedno izvedeno strokovno, zavzeto, kakovostno in v dogovorjenih rokih, zato podjetje priporočamo kot dobrega poslovnega partnerja.

Miro Kozelj župan Občina Šenčur
Customer Testimonails

S podjetjem Protim Ržišnik Perc d.o.o. smo sodelovali na različnih projektih in vsi so bili opravljeni kvalitetno ter v dogovorjenem roku. Na podlagi uspešnega sodelovanja podjetje priporočamo tudi drugim investitorjem.

Leopold Pogačar župan Občina Žirovnica
Customer Testimonails

Podjetje Protim Ržišnik Perc d.o.o. je za naše podjetje prevzelo vodenje celotne investicije pri gradnji novega upravno-proizvodnega objekta Bosch Rexroth Indramat v Škofji Loki. Pri realizaciji so prevzeli vse faze strokovnih storitev svetovanja, projektiranja in nadzora. Izdelane so bile prve konceptualne zasnove, študije izvedljivosti in ocene tveganja, vse faze projektne dokumentacije, zastopanje pri pridobitvi lokacijskega, gradbenega in uporabnega dovoljenja ter strokovni nadzor nad izvedbo vseh del pri gradnji, pa tudi projektiranje in izvedba notranje opreme v naših poslovnih prostorih. Celovit pristop, angažirano delo in strokovno svetovanje pri investicijskem procesu so prednosti podjetja Protim Ržišnik Perc d.o.o., zato lahko sodelovanje z njimi bodočim investitorjem priporočamo.

Sandi Dolenc SklP/ECS Indramat elektromotorji d.o.o.
Customer Testimonails

Podjetje Protim Ržišnik Perc d.o.o. je izvedlo projektiranje zgradbe, nadzor nad izgradnjo ter projektiranje in izvedbo opreme naše poslovne stavbe v Kranju. Strokovnjake iz podjetja Protim Ržišnik Perc d.o.o. priporočamo tudi drugim investitorjem kot vestne in prizadevne.

Tomaž Domanjko izvršni direktor Infonet d.o.o.
Customer Testimonails

Podjetju Protim se zahvaljujemo za odlično načrtovanje, nadzor in opremljanje naše poslovne stavbe.

Izidor Gašperlin direktor podjetja MIT inženiring, Kranj d.o.o.
Customer Testimonails

Podjetje Protim Ržišnik Perc d.o.o. je za podjetje Immorent Eta d.o.o. pri Finalizaciji bančne poslovalnice Banke Sparkasse v Kopru kvalitetno in v dogovorjenem roku opravilo izvedbo gradbeno obrtniških in inštalacijskih del kot generalni izvajalec. Podjetje Protim Ržišnik Perc d.o.o. na podlagi uspešnega sodelovanja za tovrstne storitve priporočamo tudi drugim investitorjem.

Boris Tuma direktor podjetja IMMORENT Eta d.o.o.
Customer Testimonails

Podjetje Protim Ržišnik Perc arhitekti in inženirji d.o.o. je za nas načrtovalo obsežno rekonstrukcijo centralnega objekta na področju strojnih in elektro inštalacij. Dva večja prostora smo preuredili v večnamenski in klubski prostor ter zgradili nove sanitarije. Poleg tega smo v obstoječem objektu zgradili šest novih učilnic ter kolesarnici. Prostor obstoječe kotlovnice smo priredili za namestitev dveh kotlov na lesno biomaso z možnostjo dopolnitve s še enim manjšim kotlom. Tik ob kotlovnici smo ob objektu na ravni kletne etaže zgradili zalogovnik za biomaso. Vsi rekonstruirani in dozidani deli objekta so priključeni na obstoječe energetsko in infrastrukturno omrežje v okviru objekta. Poleg tega smo zgradili novo zunanje hidrantno omrežje. Predstavniki družbe Protim Ržišnik Perc arhitekti in inženirji d.o.o. so nad  omenjenih delih izvajali tudi strokovni nadzor.

Vse opisane storitve so bile opravljene strokovno, pravočasno in v skladu z določili pogodbe. Na podlagi uspešnega sodelovanja podjetje Protim Ržišnik Perc arhitekti in inženirji d.o.o. priporočamo tudi drugim investitorjem.

Anton Homar Zavod svetega Stanislava
Customer Testimonails

Stanovanjski sklad Republike Slovenije, javni sklad je s podjetjem Protim Ržišnik Perc d.o.o. sodeloval na projektu gradnje stanovanjskih stavb Brdo v Ljubljani v letih 2007 do 2010, pri katerem je podjetje Protim po javnem naročilu izvedlo revizijo in recenzijo projektne dokumentacije PGD in PZI. Revizija in recenzija projektov je bila izdelana strokovno in v dogovorjenem roku.

Damjana Varšek Stanovanjski sklad Republike Slovenije
Customer Testimonails

Storitve podjetja Protim Ržišnik Perc d.o.o. so bile izvedene strokovno, kakovostno in v dogovorjenih rokih.

Jože Prosen direktor podjetja Prosen Com d.o.o.
Customer Testimonails

S podjetjem Protim Ržišnik Perc d.o.o. smo sodelovali na projektu Poslovno trgovsko stanovanjskega objekta na Jesenicah. Podjetje je za nas izvedlo projektne dokumentacije IDZ, PGD, PZI, PZR in PID. Na podlagi uspešnega sodelovanja za tovrstne storitve, Protim Ržišnik Perc d.o.o. priporočamo tudi drugim investitorjem.

Mirko Krašovec direktor podjetja Kovinar - Gradnje ST d.o.o.